Aktualności


2018-04-16

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chorób Wewnętrznych


2018-02-06

 

5 WSzKzP SPZOZ w Krakowie zatrudni na umowę o pracę w wymiarze pełnego
etatu pielęgniarkę na Oddziale Ginekologii z doświadczeniem w pracy na
w/w Oddziale lub innym zabiegowym.