Aktualności


2015-12-16

Komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3 30-901 Kraków informuje, iż został ogłoszony konkurs nr 48/2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w zakładce Ogłoszenia.


2015-12-10

 

Komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ ul. Wrocławska 1-3 30-901 Kraków informuje, iż został ogłoszony konkurs nr 47/2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Ginekologicznej. Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w zakładce Ogłoszenia”