Aktualności


2014-12-02

Komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

w porozumieniu z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Otolaryngologicznego


2014-01-07

 

Komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie,

w porozumieniu z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krakowie,

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Zakaźnego