5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

 
Strona główna Medycyna nuklearna Działalność kliniczna Działalność naukowa Publikacje Rejestracja Personel Informacje Dojazd Ciekawe przypadki Słowniczek Kalkulator Linki

 

CYSTERNOGRAFIA - BADANIE KRĄŻENIA PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

Badanie służy do oceny krążenia płynu mózgowo rdzeniowego, diagnozowania wodogłowia, wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego.

Wskazania do wykonania badania

Zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego:

  • wodogłowie normotensyjne komunikujące (zespół Hakima i Adamsa),
  • wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego do jamy nosowej
  • badanie drożności zastawki komorowo-przedsionkowej (powikłanie w przypadku tworzenie sztucznej drogi odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego u osób z wodogłowiem).

Zasada badania

Znacznik wstrzyknięty drogą nakłucia lędźwiowego do jamy podpajęczynówkowej rozprzestrzenia się wraz z krążeniem płynu mózgowo-rdzeniowego uwidaczniając kanał kręgowy, zbiorniki podstawy mózgu a w stanach patologicznych - komory boczne.

Stosowany znacznik

W pracowni naszej do tego badania stosuje się 99m-Tc-DTPA czyli kwas dietylenotriaminopentaoctowy znakowany technetem. Aktywność 350-500 MBq.

Sposób przygotowania pacjenta

Brak wskazań

Przebieg badania

Wykonuje się obrazowania przemieszczania się znacznika po 2, 6 i 24 godzinach od dolędźwiowego podania.

W przypadkach podejrzenia istnienia wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego do nosa, po dwóch godzinach od podania znacznika, pacjentowi umieszcza się w przewodach nosowych waciki (o możliwości absorpcji około 0,5 ml). Po dalszych 4 godzinach waciki się wyjmuje i mierzy się ich aktywność. Mierzy się też aktywność surowicy (0,5 ml) otrzymanej z 5 ml krwi pobranej od pacjenta.

Przykładowe wyniki

Stosunek radioaktywności w waciku i próbce surowicy powinien być mniejszy niż 1,3. Wartość większa niż 1,5 zdecydowanie wskazuje na płynotok. Wartości 1,3-1,5 oznaczają mozliwość istnienia płynotoku.

Prawidłowy

W cysternogramoe prawidłowym po upływie godziny od podania znacznika, dociera on do zbiornika móżdżkowo-rdzeniowego, po 3-4 godzinach uwidacznia się w zbiornikach podstawy, po 24 godzinach duża jego ilość znajduje się na sklepistości mózgu a po 48 godzinach aktywność stwierdza się jedynie wzdłuż zatoki strzałkowej górnej.

Patologiczny - scyntygramy przedstawiają nieprawidłowe gromadzenie radioznacznika w komorach mózgu.

Obrazowania dokonano po podaniu dokonałowym 111-In-DTPA.

Przypadki pochodzą z archiwum zaprzyjaźnionego kolegi Dr Otakara Krafta ,


Fakultní Nemocnice s Poliklinikou
Klinika Nukleární Medicíny
Ostrava-Poruba , Czeska Republika

PowrótWebdesign Marcin Sikora
Webmaster Urszula Jeleń