5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

 
Strona główna Medycyna nuklearna Działalność kliniczna Działalność naukowa Publikacje Rejestracja Personel Informacje Dojazd Ciekawe przypadki Słowniczek Kalkulator Linki

 

SCYNTYGRAFIA PŁUC

W pracowni naszej wykonuje się dwa typy badań płuc: badanie perfuzyjne polegające na ocenie ukrwienia płuc (obserwuje się krążenie krwi w naczyniach zaopatrujących płuca) oraz badanie wentylacyjne umożliwiające ocenę drożności drzewa oskrzelowego i płuc (obserwuje się przemieszczanie powietrza w płucach). Obydwa typy badań omówione zostały poniżej:

Perfuzyjna scyntygrafia płuc

Wskazania do wykonania badania

 • zatorowość płucna,
 • niewydolność oddechowa niejasnego pochodzenia,
 • ocena regionalnej perfuzji płuc, np. po leczeniu antygoagulantami, w nabytych chorobach płuc (astma, nowotwory),
 • nowotwory płuc (przede wszystkim rak oskrzela) - warto wykonać badanie przed kwalifikacją chorego do zabiegu operacyjnego,
 • różnicowanie pomiędzy pierwotnym a wtórnym nadciśnieniem płucnym,
 • niektóre wady wrodzone, np.: zwężenie tętnicy płucnej lub hipoplazja płuca,
 • niektóre wady serca.

Przeciwwskazania do wykonania badania

 • przeciek prawo-lewy w sercu
 • ciężkie nadciśnienie płucne
 • uczulenie na ludzką albuminę
 • ciąża

Stosowany znacznik

Mikrosfery albuminowe, o komercyjnej nazwie Pulmocis, znakowane technetem 99m-Tc o aktywności z zakresu 40-150 MBq.

Zasada badania

Badanie przeprowadza się wstrzykując dożylnie preparat znakowany izotopowo - mikrosfery albuminowe (w przypadku łączenia tego badania z flebografią - scyntygrafią naczyń żylnych, znacznik wstrzykuje się do żył grzbietowych stóp). Mikrosfery przemieszczają się razem z krwią: żyłą do prawej komory serca, następnie do płuc, gdzie zostają zatrzymane w naczyniach przedwłosowatych ze względu na swój rozmiar uniemożliwiający im swobodną wędrówkę naczyniami włosowatymi. Pasaż znacznika obserwuje się przy pomocy odpowiedniej aparatury. U osób zdrowych obserwuje się mniej więcej równomierne rozmieszczenie znacznika w płucach, proporcjonalne do ukrwienia, jednak u osób, u których występuje niedrożność naczyń krwionośnych w obrębie płuc - widoczne są obszary, do których znacznik, a więc i krew nie dociera.

Sposób przygotowania pacjenta

Nie ma żadnych wymagań. Wskazane jest przyniesienie przez pacjenta zdjęcia rentgenowskiego, które może być przydatne naszym lekarzom w analizie wyniku badania (dostarczone przez pacjenta wyniki badań, poprzedzających skierowania na scyntygrafię, zwracamy wraz z wynikiem i opisem naszego badania).

Przebieg badania

Badanie trwa około 1 godz. Przez 20 minut po wstrzyknięciu znacznika wykonywana jest rejestracja obrazu płuc z sześciu stron (z przodu, z tyłu oraz skosów)

Przykładowe wyniki

Prawidłowy

U osób zdrowych obserwuje się mniej więcej równomierne rozmieszczenie znacznika w płucach z większym jego gromadzeniem w dolnej połowie płuc. Dolne granice płuc są zazwyczaj nieostre co spowodowane jest ruchomością oddechową.

Patologiczny

U pacjentów, u których występuje niedrożność naczyń krwionośnych w obrębie płuc - widoczne są klinowate obszary, do których znacznik, a więc i krew nie dociera.Wentylacyjna scyntygrafia płuc

Wskazania do wykonania badania

 • badanie uzupełniające w przypadku podejrzenia zatoru w krążeniu płucnym,
 • ocena regionalnej wentylacji płuc
 • w chorobach prowadzących do zwężenia dróg oddechowych,
 • w śródmiąższowych chorobach płuc - sprawdzenie przepuszczalności nabłonka płucnego.

Zasada badania

Badanie wykonuje się przy pomocy preparatu znakowanego izotopowo wdychanego przez pacjenta. Cząsteczki wdychanego preparatu mają bardzo małe rozmiary i łatwo docierają do pęcherzyków płucnych jeżeli na ich drodze nie znajdują się poważne przeszkody w rodzaju przewężenia dróg oddechowych lub całkowitej ich niedrożności. W przypadku istnienia takich przeszkód obserwuje się zarówno wchłanianie preparatu jak i jego usuwanie z płuc wolniejsze niż w przypadku osoby zdrowej, ponieważ cząsteczkom trudno "przedostać się" przez drogi oddechowe. W przypadku całkowitej niedrożności obserwuje się nieobecność preparatu w niektórych obszarach płuc.

Stosowany znacznik

W naszej pracowni do badań wentylacyjnych stosuje się rozpylony DTPA (kwas di-etyleno-triamino-penta-octowy) znakowany technetem 99m-Tc.

Sposób przygotowania pacjenta

Nie ma żadnych wymagań co do przygotowania jednak podczas badania konieczna jest współpraca pacjenta - musi on zaczerpnąć do płuc znacznik i wstrzymać oddech na około 20 sekund. Następnie przez około 5 minut pacjent musi oddychać powietrzem z podłączonego aparatu.

Wskazane jest przyniesienie przez pacjenta zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej, które może być przydatne naszym lekarzom w analizie wyniku badania (dostarczone przez pacjenta wyniki innych badań, poprzedzających skierowania na scyntygrafię, zwracamy wraz z wynikiem i opisem naszego badania).

Przebieg badania

Badanie trwa około 1 godz. Pacjent wdycha przygotowany radiofarmaceutyku a następnie przez 20 minut wykonywana jest rejestracja obrazu płuc z sześciu stron (z przodu, z tyłu oraz skosów przednich i tylnich).

Przykładowe wyniki

Prawidłowy

W obrazie prawidłowym stwierdza się równomierne rozmieszczenie znacznika.

Patologiczny

Często stosuje się skojarzone badanie perfuzyjne i wentylacyjne - porównanie tych dwóch obrazów ma dużą wartość diagnostyczną. W przypadku zatorowości płucnej widoczne są ogniska zminiejszonego gormadzenia znacznika w scyntygrafii perfuzyjnej podczas gdy obraz scyntygrafii entylacyjnej jest prawidłowy.

PowrótWebdesign Marcin Sikora
Webmaster Urszula Jeleń