5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

 
Strona główna Medycyna nuklearna Działalność kliniczna Działalność naukowa Publikacje Rejestracja Personel Informacje Dojazd Ciekawe przypadki Słowniczek Kalkulator Linki

 

SCYNTYGRAFIA ŚLINIANEK

Wskazania do wykonania badania

  • upośledzienie wydzielania śliny (asialia)
  • ostre lub przewlekłe zapalenie ślinianki
  • zwężenie lub poszerzenie przewodów wyprowadzających
  • zespół Sjogrena, sarkoidoza, rumień guzowaty, poliarthritis
  • stan po radioterapii w obrębie szyi
  • zmiany nowotworowe, guzy ślinianek (szczególnie guz Warthina)
  • kamica przewodów ślinowych

Zasada badania

Technet wychwytywany jest na drodze czynnego transportu przez komórki gruczołowe i uwidacznia zarys ślinianek. Następnie jest on wydzielany wraz ze śliną. Podanie kwasku cytrynowego, witaminy C lub carbacholu, powoduje wydzielanie śliny a tym samym wydzielanie znacznika do jamy ustnej.

Stosowany znacznik

99mTc-nadtechnecjan o aktywności 37-72 MBq (1-2 mCi).

Sposób przygotowania pacjenta

Pacjent przed badaniem powinien być na czczo.

Przebieg badania

Pacjent podczas badania znajduje się w pozycji leżącej. Po dożylnym podaniu znacznika natychmiast rozpoczyna się akwizycję - wykonuje się obrazowania przez około 40 minut co 2-5 minut. W około 15-20 minucie badania podaje się bodziec stymulujący wydzielanie śliny, np kwasek cytrynowy lub witaminę C. Często przed podaniem bodźca wykonuje się dodatkowo część statyczną badania - rejestruje się obraz ślinianek w porjekcji AP (przednio tylnej) oraz bocznych. Podczas badania pacjent musi pozostawać nieruchomy - w szczególności unieruchomiona powinna być głowa pacjenta.

Przykładowe wyniki

Prawidłowy

Narastanie radioaktywności w rzucie ślinianek powinno być symetryczne, ślinianki powinny być dobrze odgraniczone a rozkład znacznika w ich rzucie powinien być równomierny. Najwyższe stężenie technetu w śliniankach przyusznych obserwuje się w około 20-40 minucie od podania, natomiast w śliniankach podżuchwowych po 1,5-2 godz. Podanie kwasku cytrynowego (lub innego bodźca stymulującego wydzielanie śliny) powinno spowodować wyraźny spadek (o 60-70 %) aktywności w ciągu 4 minut. Proces gromadzenia i wydzielania znacznika rejestruje się w postaci tzw. krzywych sialograficznych - wykresów zależności aktywności w rzucie ślinianek od czasu.

Patologiczny

Guzy ślinianek uwidoczniają się jako ogniska "chłodne" (nie gromadzą znacznika), jedyny wyjątek stanowi guz Warthina widoczny jako pole "ciepłe" (gromadzący więcej znacznika niż otaczający go miąższ ślinianek). W przypadku upośledzienia wydzielania śliny (asialia, zespół Sjoegrena) obserwuje się nieprawidłowy kształt krzywych sialograficznych - spłaszczenie krzywych. W przypadku kamicy obserwuje się blko odpływu śliny.

PowrótWebdesign Marcin Sikora
Webmaster Urszula Jeleń