5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

 
Strona główna Medycyna nuklearna Działalność kliniczna Działalność naukowa Publikacje Rejestracja Personel Informacje Dojazd Ciekawe przypadki Słowniczek Kalkulator Linki

 

SCYNTYGRAFICZNA DIAGNOSTYKA OGNISK ZAPALNYCH

Badania izotopowe są jedną z najlepszych metod wykrywania ukrytych ognisk zapalnych. W naszej pracowni do tego celu używa się dwóch znaczników: leukocytów (czyli białych krwinek) wyizolowanych z krwi pacjenta lub spreparowanej immunoglobuliny G. Obie techniki omówione zostały poniżej:

Scyntygrafia znakowanymi leukocytami

Wskazania do wykonania badania

  • podejrzenie obecności ognisk zapalnych, zwłaszcza zmian ropnych w obrębie jamy brzusznej i jelit
  • gorączka nieznanego pochodzenia
  • ostre osteomyelitis, zwłaszcza u chorych na cukrzycę
  • zapaleniach w obrębie protez naczyniowych i przeszczepów

Zasada badania

Używane w badaniu jako znacznik, leukocyty pacjenta, są naturalnym składnikiem jego układu odpornościowego i uczestniczą w procesach zapalnych toczących się w organizmie. Dlatego też w badaniu tym obserwujemy gromadzenie się znakowanych leukocytów w obszarach gdzie toczą się procesy zapalne. Niestety są one rozprowadzane przez krew i naturalnie wychwytywane przez niektóre narządy - zwłaszcza wątrobę i śledzionę, co utrudnia interpretację obrazów.

Stosowany znacznik

Wyizolowane z krwi pacjenta leukocyty znakowane 99mTc-HMPAO

Sposób przygotowania pacjenta

Pacjent powinien być na czczo przed badaniem, aby możliwe było uwidocznienie jelit i innych struktur jamy brzusznej

Przebieg badania

Badanie jest jedno lub dwudniowe. Pierwszego dnia rano pobrana zostaje krew pacjenta (około 80 ml). Następnie w około dwugodzinnej procedurze z próbki tej wyizolowane zostają leukocyty (białe krwinki) i po wyznakowaniu 99mTc-HMPAO zostają one wstrzyknięte ponownie pacjentowi. Wówczas wykonywane jest obrazowane. W zależności od wskazań wykonuje się też kolejne obrazowania po 3 godzinach od podania znacznika i następnego dnia (po 24 godzinach od podania). Każde obrazowanie trwa około 30 minut.

Przykładowe wyniki

Prawidłowy

Patologiczny


Zapalenie w obrębie stawu kolanowego

Zapalenie jelit

Scyntygrafia znakowaną immunoglobuliną G

Wskazania do wykonania badania

Podejrzenie obecności ognisk zalanych

Zasada badania

Używana w badaniu jako znacznik, immunoglobulina G (oznaczana skrótowo symbolem IgG), jest naturalnym składnikiem jego układu odpornościowego i uczestniczy w procesach zapalnych toczących się w organizmie. Dlatego też w badaniu tym obserwujemy gromadzenie się znakowanej immunoglobuliny w obszarach gdzie toczą się procesy zapalne. Niestety immunoglobulina rozprowadzana jest przez krew i naturalnie wychwytywana przez niektóre narządy - zwłaszcza nerki, wątrobę i śledzionę, co utrudnia interpretację obrazów scyntygraficznych.

Stosowany znacznik

Immunoglobulina G znakowana technetem 99mTc.

Sposób przygotowania pacjenta

Pacjent powinien być na czczo przed badaniem, aby możliwe było uwidocznienie jelit i innych struktur jamy brzusznej

Przebieg badania

Badanie jest jedno lub dwudniowe. Preparat zostaje wstrzyknięty pacjentowi. Wówczas wykonywane jest obrazowane. W zależności od wskazań wykonuje się też kolejne obrazowania po 3 godzinach od podania znacznika i następnego dnia (po 24 godzinach od podania).

Przykładowe wyniki

Prawidłowy

Patologiczny

Reumatoidalne zapalenie stawów

Zapalenie stawy krzyżowo-biodrowego

 

Porównanie obrazów całego ciała otrzymanych po zastosowaniu 99mTc-IgG oraz 99mTc-leukocytów:

a. Obraz otrzymany przy użyciu 99mTc-IgG, b. Obraz otrzymany przy użyciu 99mTc-leukocytów
PowrótWebdesign Marcin Sikora
Webmaster Urszula Jeleń