5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

 
Strona główna Medycyna nuklearna Działalność kliniczna Działalność naukowa Publikacje Aparatura Rejestracja Personel Informacje Dojazd Ciekawe przypadki Słowniczek Kalkulator Linki

Publikacje i konferencje

Z myślą o ciągłym udoskonalaniu stosowanych metod, personel naszej pracowni uczestniczy w konferencjach i szkoleniach, a także ogłasza wyniki naszych badań w krajowej i międzynarodowej prasie specjalistycznej:

Konferencje:

XIII Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Gdańsk, 10-13 września 2003
- M. Wasilewska-Radwańska, A. Stępień, U. Jeleń, M. Sikora, Modelowe badania możliwości detekcji ognisk zapalnych w obrębie jamy brzusznej metodą scyntygraficzną przy użyciu kompleksu 99mTc-IgG.

European Association of Nuclear Medicine Annual Congress, 24-27 sierpnia 2003, Asterdam
- A. Stępień, A. Wojas-Pelc, M. Wasilewska-Radwańska, J. Pawlus, O. Kraft, Application of Scintigraphy for Diagnosis of Esophagus Motility in Patients with Systemic Sclerosis

Conferentia Nationale (cu participare intenationala) "Radioactivitatea si Riscurile Pentru Sanatate" 23-25 October 2002, Baile Felix, Romania
- M. Wasilewska-Radwańska, A. Stępień, Medical Exposure.

International Conference "Biomedical Engineering and Microtechnologies" 10-14 October 2002, Riga, Latvia
- M. Wasilewska-Radwańska, A. Stępień, Some Physical Aspects of Medical Diagnosis Methods Using Radiation.

European Academy of Dermatology and Venerology 2-6 października 2002, Praga
- A Wojas-Pelc, S. Lipko-Godlewska, A. Stępień, E. Żabińska-Płazak, J. Pawlus, A scintigraphy of the esophagus motor activity in patients with systemic sclerosis: correlation with Rodnan score, Raynaud phenomenon, PIIINP.

VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Poznań 12-15 czerwca 2002 r
- A. Stępień, J. Pawlus, Ocena przepływu radioznacznika metodą limfoscyntygrafii u pacjentów z wtórnym obrzękiem limfatycznym.
- A. Stępień, J. Pawlus, Dynamika gromadzenia immunoglobuliny G w ogniskach zapalnych układu kostno-stawowego obrazowanych scyntygrafią z użyciem kompleksu 99mTc-IgG.
- P. Zienkiewicz, A. Stępień, J. Pawlus, M. Wasilewska-Radwańska, J. Majewski, Ocena porównawcza rozdzielczej czynności nerek metodami: analityczną i zintegrowanych krzywych.

Forum Młodych Dermatologów 6 czerwca 2002, Słok
- A Wojas-Pelc, S. Lipko-Godlewska, A. Stępień, E. Żabińska-Płazak, J. Pawlus, A scintigraphy of the esophagus motor activity in patients with systemic sclerosis: correlation with Rodnan score, Raynaud phenomenon, PIIINP.

V Kongres Angiologiczny Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Kraków, 23-25 maja 2002 r
- A. Stępień, J. Pawlus, J. Sroga, Nowe zastosowanie scyntygrafii ludzką, poliklonalną immunoglobuliną G znakowaną 99mTc w diagnostyce obrzęku limfatycznego. Doniesienia wstępne.
- T. Grądalski, A. Stępień, Przydatność limfangioscyntygrafii (LAS) do oceny kompleksowaj fizjoterapii (CPT) obrzęku limfatycznego (OL) kończyny górnej - doniesienie wstępne.

Krajowe Sympozjum "Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Środowiska", Warszawa 17-19 kwietnia 2002 r
- M. Wasilewska-Radwańska, A. Stępień, Ocena dawki pochłoniętej w diagnostyce medycznej radioizotopowej i rentgenowskiej.

XII Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa, 28-30 listopada 2001
- M. Wasilewska-Radwańska, A. Stępień, U. Jeleń, M. Sikora, Modelowe badania motoryki przełyku metodą scyntygraficzną.

International Conference on Medical Physics and Engineering in Health Care jointly with 12th Congress of the Polish Society of Medical Physics, Poznań, 18-20 October, 2001
M. Wasilewska-Radwańska, A. Stępień, U. Jeleń, M. Sikora, Scintigraphic Study of Oesophageal Motility Disturbance Simulated with Use of Oesophagus Phantom.


Publikacje:

- M. Wasilewska-Radwańska, A. Stępień, Ocena dawki pochłoniętej w diagnostyce medycznej radioizotopowej i rentgenowskiej, Raport IChTJ, Seria A nr 2/2002 Technika Jądrowa w Przemyśle, Medycynie, Rolnictwie i Ochronie Środowiska, Warszawa 2002, str. 315-319

- M. Wasilewska-Radwańska, A. Stępień, Some Physical Aspects of Medical Diagnosis Usng Radiation, Scientific Proceedings of Riga Techniacal University, 6 Serija, Izdevnieciba "RTU", Riga 2002, str. 9-12

- T. Grądalski, A. Stępień, Przydatność limfangioscyntygrafii (LAS) do oceny kompleksowaj fizjoterapii (CPT) obrzęku limfatycznego (OL) kończyny górnej - doniesienie wstępne. Acta Angiologica 2002, Vol. 8 (abstract)

A. Stępień, J. Pawlus, J. Sroga, Nowe zastosowanie scyntygrafii ludzką, poliklonalną immunoglobuliną G znakowaną 99mTc w diagnostyce obrzęku limfatycznego. Doniesienia wstępne. Acta Angiologica 2002, Vol. 8 (abstract)

A. Stępień, J. Pawlus, Dynamika gromadzenia immunoglobuliny G w ogniskach zapalnych układu kostno-stawowego obrazowanych scyntygrafią z użyciem kompleksu 99mTc-IgG, Problemy Medycyny Nuklearnej 2002, 16(31); str. 99 (streszczenie)

A. Stępień, J. Pawlus, Ocena przepływu radioznacznika metodą limfoscyntygrafii u pacjentów z wtórnym obrzękiem limfatycznym, Problemy Medycyny Nuklearnej 2002, 16(31); str. 43 (streszczenie)

P. Zienkiewicz, A. Stępień, J. Pawlus, M. Wasilewska-Radwańska, J. Majewski, Ocena porównawcza rozdzielczej czynności nerek metodami: analityczną i zintegrowanych krzywych, Problemy Medycyny Nuklearnej 2002, 16(31); str. 104 (streszczenie)

M. Wasilewska-Radwańska, A. Stępień, J. Kulka, M. Dziekiewicz Możliwości wykorzystania przenośnej sondy gamma do śródoperacyjnej kontroli węzła wartowniczego w raku sutka, Lekarz Wojskowy 77 (2001) 147-149

Szkolenia:

PowrótWebdesign Marcin Sikora
Webmaster Urszula Jeleń