Kliniczny Oddział Neurologiczny z Oddziałem Udarowym


Lokalizacja

Budynek nr 7, piętro 0

Sekretariat

tel. 12 63 08 185

Napisz do nas

neurologia@5wszk.com.pl

 

Działalność

W Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym diagnozowani i leczeni są pacjenci ze schorzeniami układu nerwowego:

 • choroby naczyniowe mózgu rdzenia (zawały, krwotoki OUN)
 • choroby zwyrodnieniowe (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera)
 • choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane)
 • bóle głowy
 • padaczka
 • zespoły bólowe kręgosłupa (dyskopatie)
 • choroby nerwowo-mięśniowe (miastenia, miopatie)
 • nowotwory OUN

Oddział dysponuje możliwością wykonania badań: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, scyntygrafii, EEG, EMG, ECHO, EKG Holter, USG Doppler “ślepy”, Doppler Duplex z oceną naczyń dogłowowych i przezczaszkowych, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i szerokiego panelu badań laboratoryjnych oraz specjalistycznych konsultacji (np. kardiologicznych, neurochirurgicznych, naczyniowych, urazowo-ortopedycznych), psychologicznych. Od 2009 r. w Oddziale Udarowym prowadzimy leczenie trombolityczne Alteplaza.

W ramach Oddziału jaki i poradni prowadzimy diagnostykę stwardnienia rozsianego i innych chorób demielinizacyjnych. Doświadczony zespół specjalistów prowadzi leczenie stwardnienia rozsianego w ramach Terapeutycznych Programów Lekowych finansowanych ze środków NFZ – postaci rzutowo-remisyjnej w I i II linii leczenia, szybko rozwijającej się, ciężkiej postaci choroby, postaci pierwotnie postępującej oraz wtórnie postępującej.

Oferujemy leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych, tym: przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna, wieloogniskowa neuropatia ruchowa, miastenia, zespoły paranowotworowe, miopatie zapalne, zespół Guillain-Barre, choroby ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia (choroba Devica), zapalenie mózgu z przeciwciałami przeciwko antygenom neuronalnym.

W Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym prowadzone jest leczenie pacjentów w ramach poniższych Programów Lekowych NFZ:

1) B.133: Profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą

2) B. 57: Leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A

3) B.28: Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się wraz ze skierowaniem celem kwalifikacji do leczenia. Kwalifikacja pacjentów do ww. Programów Lekowych odbywa się w każdą środę w godzinach 9:30-12:30 w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym.

Prosimy o przygotowanie poniższych dokumentów celem kwalifikacji:
1. Program lekowy NFZ: B. 133
a) zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie migreny przewlekłej z informacją o dotychczasowym leczeniu profilaktycznym:
- stosowane leki doustne, ich dawkowanie wraz z okresem przyjmowania (amitryptylina/topiramat/kwas walproinowy lub jego pochodne), ewentualna informacja o nieskuteczności lub braku tolerancji ww. leczenia
lub
- stosowane leczenie z wykorzystaniem iniekcji toksyny botulinowej typu A (daty leczenia wraz z informacją o stosowanym dawkowaniu)
b) dzienniczek bólów głowy (do pobrania) z co najmniej trzech ostatnich miesięcy (w przypadku wcześniejszego leczenia iniekcjami toksyny botulinowej należy przedstawić dzienniczek bólów głowy z trzech miesięcy poprzedzających rozpoczęcie terapii oraz z okresu leczenia)
c) ewentualnie czytelna kserokopia dokumentacji medycznej zawierająca ww. informacje dotyczące formy dotychczasowego leczenia profilaktycznego

2) Program lekowy NFZ: B. 57
- dokumentacja medyczna (wypis ze szpitala) potwierdzająca przebyty udar niedokrwienny lub krwotoczny

3) Program lekowy NFZ: B. 28
- komplet badań diagnostycznych świadczących o przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej i  dokumentujących rozpoznanie choroby podstawowej

W Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym oraz Poradni Neurologicznej prowadzony jest również program leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona infuzjami podskórnymi z apomorfiny oraz dojelitowym wlewie ciągłym lewodopy z kardidopą.


Organizacja oddziału:

 • oddział dysponuje trzydziestoma łóżkami, w ramach którego funkcjonuje Oddział Udarowy: 16 łóżek z 4 łóżkami intensywnego nadzoru
 • fizykoterapia
 • pracownia elektrofizjologii
 • pracownia USG
 • sala ćwiczeń

Oddział Udarowy pracuje w strukturach Oddziału Neurologicznego. W ramach Oddziału funkcjonuje pracownia ultrasonografii. Wykonujemy badania tętnic dogłowowych przezczaszkowych i echo przezprzełykowe serca.

Personel

Kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii z Oddziałem Udarowym

dr n. med. Marek Klus

 

Lekarz Kierujący Oddziałem Udarowym
lek. Barbara Wach

Pielęgniarka Oddziałowa
spec. piel. Elżbieta Szczerbicka

Lekarze specjaliści:
dr n. med. Marek Klus – specjalista neurolog
lek. Barbara Wach – specjalista neurolog, neurosonolog
dr n. med. Mariusz Grochala – specjalista neurolog, psychiatra
dr n. med. Natalia Grabska – specjalista neurolog
lek. Anna Stanowska – specjalista neurolog, licencja EMG

Lekarze rezydenci:
lek. Kamila Chełmecka
lek. Milena Trawińska
lek. Zuzanna Karpińska
lek. Anna Jaglarz-Juryk
lek. Aleksandra Podulka
lek. Justyna Maciarz-Basta
lek. Barbara Kempkiewicz
lek. Anna Piętka
lek. Marcin Suwała

Neurologopeda
dr n. hum. Małgorzata Krajewska

Psycholog
mgr Natalia Kuś

Sekretarki medyczne:
Alicja Janas
Dorota Chamera

dwadzieścia pielęgniarek

pięciu magistrów fizjoterapii

personel pomocniczy

Informacja dla pacjenta

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBIE ZAPISANIA SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA

KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY

Celem zapisania się na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w Klinicznym Oddziale Neurologicznym z Oddziałem Udarowym należy zgłosić się do gabinetu 211 w budynku nr 1 (Poliklinika) zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram
Dzień tygodnia Godziny kwalifikacji
Poniedziałek 10:30 – 11:00
Wtorek _______________
Środa 10:30 – 11:00
Czwartek _______________
Piątek _______________

Do kwalifikacji pacjent powinien mieć ze sobą dowód osobisty, skierowanie do Oddziału Neurologicznego oraz stosowną dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia będącego przyczyną hospitalizacji.

Kontakt

Kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii z Oddziałem Udarowym
tel.: 12 63 08 184

Pielęgniarka Oddziałowa
tel.: 12 63 08 387

Gabinety lekarskie:

tel: 12 63 08 187

tel: 12 63 08 188

tel: 12 63 08 189