Zasady sprawowania opieki przez rodzinę

 1. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską. Pacjent może też wskazać personelowi oddziału inną osobę (z imienia i nazwiska), którą wybrał do sprawowania nad nim opieki.
 2. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu pacjentowi świadczeń zdrowotnych.
 3. Zakres dodatkowej opieki pielęgnacyjnej polega na:
  • obecności podczas świadczeń zdrowotnych na życzenie pacjenta, o ile personel medyczny wyrazi na to zgodę ze względu na jakość, bezpieczeństwo i skuteczność świadczenia,
  • toalecie jamy ustnej, ciała, części intymnych,
  • myciu głowy, czesaniu włosów, goleniu, pielęgnacji paznokci,
  • pomocy personelowi oddziału przy zmianie bielizny osobistej, pościelowej, słaniu łóżka,
  • założeniu, zmianie pieluchomajtek,
  • zmianie pozycji ciała, pomocy przy siadaniu, wstawaniu z łóżka,
  • pomocy przy chodzeniu, wożeniu w wózku inwalidzkim,
  • nawilżaniu, natłuszczaniu skóry,
  • ipodawaniu napojów, karmieniu – za zgodą personelu medycznego, lub pomocy przy tych czynnościach.
 4. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna jest nieodpłatna; osobą ją sprawująca nie może żądać od szpitala zapłaty za nią.
 5. Osoba wskazana do sprawowania opieki musi stosować się do zasad:
  • przestrzegania uzgodnionego z personelem pielęgniarskim zakresu opieki, miejsca i czasu;
  • sprawowania opieki w sposób, który nie zakłóci rytmu pracy personelu medycznego ani spokoju i bezpieczeństwa innych pacjentów;
  • bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego i ewentualnych ograniczeń możliwości opieki wynikających ze względów sanitarno-epidemiologicznych lub ze względu na warunki
  • innych pacjentów przebywających w oddziale,
  • jest zobowiązana do przestrzegania Regulaminu Odwiedzin Pacjentów w 5WSzK.
 6. W przypadku pacjenta przebywającego w OIOM (Klinika Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii), sprawowanie dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w każdej postaci wymaga zgody personelu medycznego.