Przechowywanie zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu

Zakład Patomorfologii

12 63 08 286

Prosektorium

12 63 08 146

W zakresie przechowywania w Chłodni Prosektorium zwłok pacjentów zmarłych w Szpitalu dostosowujemy się do potrzeb Organizatora pochówku.

Cennik dotyczący przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w naszym Szpitalu w czasie dłuższym niż ustawowo zwolniony z opłat dostępny jest w Zakładzie Patomorfologii – informacja telefoniczna 12 63 08 286 w godzinach 8.00 – 14.00.

Nazwa usługi

Cena brutto zł
Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny 200,00*

*za każdą rozpoczętą dobę powyżej 72h od zgonu pacjenta