Fundusze Unijne – Program Operacyjny Polska cyfrowa

Fundusze Unijne – Program Operacyjny Polska cyfrowa

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie bierze udział w projekcie partnerskim pod nazwą:

Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Projekt zakłada wytworzenie usług świadczonych drogą elektroniczną w podmiotach leczniczych wojskowej służby zdrowia działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych poprzez elektronizację nowych usług, bądź poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług elektronicznych.

Projekt zakłada wytworzenie usług świadczonych drogą elektroniczną celem poprawy dostępności, jakości i efektywności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez
28 podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.

W ramach Projektu przewiduje się uruchomienie niżej wymienionych e-usług:

 1. Wytworzenie i udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) celem poprawy dostępności do danych medycznych (typ usługi A2C).
 2. e-Rejestracja, celem poprawy efektywności i jakości świadczonych usług medycznych (typ usługi A2C).
 3. e-Analizy celem optymalizacji zarządczej po stronie SPZOZ/IB oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (typ usługi A2A).

Okres realizacji projektu od 01.06.2020 roku do 31.10.2023 roku.

Porozumienie o dofinansowanie projektu zostało podpisane w dniu 19.06.2020 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Oborny Narodowej.

Nakłady inwestycyjne:

68 649 495,40 zł, w tym:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 57 783 099,14 zł

Budżet państwa: 10 494 224,68 zł

Inne krajowe środku publiczne: 372 171,58 zł

Beneficjentami Projektu są pacjenci oraz ich opiekunowie prawni, personel medyczny partnerów projektu, pozostałe podmioty wykonujące działalność leczniczą.

W wyniku realizacji projektu pacjenci lub ich opiekunowie prawni uzyskają stały dostęp do bieżącej informacji o terminach udzielania świadczeń zdrowotnych, które wcześniej zarezerwowali, uzyskają możliwość zarządzania tymi terminami online a dokumentacja medyczna będzie prowadzona w formie elektronicznej, co ułatwi jej przenoszenie, uzupełnianie o dodatkowe dane będące w posiadaniu pacjenta (np. wyniki badań uzyskane z innych podmiotów leczniczych) oraz posługiwanie się nią w przypadku konieczności konsultacji czy zmiany miejsca zamieszkania i korzystania z usług innego podmiotu świadczącego usługi zdrowotne.

Partnerzy projektu:

 1. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. 
 2. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.
 3. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.
 4. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.
 5. 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie.
 6. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku.
 7. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.
 8. 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach.
 9. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.
 10. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie.
 11. 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu.
 12. 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu.
 13. 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-Zdroju.
 14. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Bielsku-Białej.
 15. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gorzowie Wlkp.
 16. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu.
 17. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gubinie.
 18. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu.
 19. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Koszalinie.
 20. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Poznaniu.
 21. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Siedlcach.
 22. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Stargardzie.
 23. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku.
 24. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie.
 25. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu.
 26. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Ustce.
 27. Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie.
 28. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.