Oddział Chirurgii Onkologicznej

Lokalizacja

Budynek nr 4, piętro 2

Sekretariat

tel/fax: 12 63 08 213

Działalność

zespół oddziału chirurgii onkologicznej

Zespół Oddziału opiekuje się pacjentami powyżej 16 roku życia i wykonuje procedury w zakresie chirurgii onkologicznej:

 • leczenie nowotworów gruczołu piersiowego – zabiegi w zakresie chirurgii onkologicznej i chirurgii plastycznej (CHIRUGIA ONKOPLASTYCZNA PIERSI: tumorektomia, kwadrantektomia, mastektomia z jednoczasową rekonstrukcją, mastektomia profilaktyczna z jednoczasową rekonstrukcją, rekonstrukcja odroczona)
 • operacje zmniejszające ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe związane z zespołami genetycznymi np. mutacje BRCA1 i BRCA2
 • amputacje piersi z rekonstrukcjami
 • leczenie nowotworów złośliwych żołądka metodą klasyczną oraz metodą laparoskopową (rak żołądka, guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego – GIST)
 • leczenie nowotworów złośliwych jelita grubego metodą laparoskopową
 • leczenie nowotworów złośliwych tarczycy z wykorzystaniem neuromonitoringu
 • leczenie czerniaka skóry
 • leczenie nowotworów złośliwych skóry
 • leczenie mięsaków tkanek miękkich

Oddział posiada prawo specjalizowania lekarzy w zakresie chirurgii onkologicznej oraz może prowadzić staże cząstkowe dla lekarzy w toku tej i innych specjalności medycznych.

Stosujemy nowoczesny neuromonitoring w czasie operacji tarczycy.

W chirurgii nowotworów wykorzystujemy biopsję węzła chłonnego wartowniczego.

W chirurgii piersi wykorzystujemy siatki (różnego typu) do implantacji protez prepektoralnych.

W operacjach brzusznych wykorzystujemy laparoskopię.

Diagnostykę prowadzimy ambulatoryjnie stosując  wszystkie onkologiczne metody diagnostyczne (w tym metody biopsyjne z uwzględnieniem biopsji gruboigłowej próżniowej).

U znacznej części chorych proponujemy leczenie jednodniowe, a jeśli to niemożliwe krótkie pobyty w szpitalu.

Zespół oddziału wraz z zespołem dermatologów 5WSZK prowadzi Centrum Leczenia Nowotworów Skóry i Czerniaka.

 

Zespół Kliniki

Kierujący Oddziałem Chirurgii Onkologicznej

dr n. med. Tomasz Wojewoda
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Jadwiga Kot

Starsi Asystenci

lek. Dominika Romanowicz
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

lek. Przemysław Cuber
specjalista chirurgii ogólnej (w trakcje specjalizacji z chirurgii onkologicznej)

dr n. med. Marta Kołodziej-Rzepa
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

lek. Guido Libondi
specjalista chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej (w trakcje specjalizacji z chirurgii onkologicznej)

Konsultant Kliniki

prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

Lekarze odbywający staż specjalizacyjny

dr n. med. Michał Kisielewski
specjalista chirurgii ogólnej (w trakcje specjalizacji z chirurgii onkologicznej)

lek. Katarzyna Kowalczyk
specjalista chirurgii ogólnej (w trakcje specjalizacji z chirurgii onkologicznej)

dr n. med. Aleksiej Juszczak
specjalista chirurgii ogólnej (w trakcje specjalizacji z chirurgii onkologicznej)

Sekretarka medyczna

mgr Iwona Rabij

Informacje dla Pacjenta

Kwalifikacje do przyjęć planowych z zakresu chirurgii ogólnej odbywają się w każdy czwartek w gabinecie kwalifikacyjnym Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, po wcześniejszym zarejestrowaniu w Rejestracji Polikliniki, budynek nr 1 (osobiście lub telefonicznie).

W dniu kwalifikacji pacjent zgłasza się z następującymi dokumentami:

1) skierowanie do szpitala

2) zaświadczenie o szczepieniach p/w WZW typu B (żółtaczka)

3) wyniki badań obrazowych (jeżeli posiada)


 

INFORMACJA DLA PACJENTA I JEGO RODZINY

Przekazujemy podstawowe informacje dotyczące postępowania, sposobu przyjęcia oraz pobytu w Naszej Klinice.

O planowanym terminie przyjęcia do szpitala pacjent zostanie poinformowany przez Sekretariat Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Termin wyznaczany jest przez Kierownika Kliniki i uzależniony jest od rozpoznania, rodzaju planowanej operacji, schorzeń współistniejących oraz wolnych terminów przyjęć do Kliniki.

Na ok. 7-14 dni przed planowanym terminem przyjęcia, ustalony zostanie podczas rozmowy termin konsultacji anestezjologicznej (budynek nr 1, gab. 229) celem kwalifikacji do znieczulenia.

Na ok. 5 dni przed konsultacją anestezjologiczną należy wykonać wszystkie zlecenia z Gabinetu Kwalifikacyjnego Chirurgii Ogólnej.

Dzień przed przyjęciem do szpitala pacjent zgłosi się do kontenera na terenie szpitala, w godzinach podanych przez sekretariat Kliniki, celem wykonania wymazu w kierunku Covid – 19 (w okresach obowiązywania).

Podstawowe informacje przed przyjęciem

1.Pacjenci, którzy zażywają leki z grupy zmniejszających krzepliwość krwi (Acard, Aspiryna, Polopiryna, Warfin, Acenokumarol, Xarelto, inne) muszą odstawić lek na 4 dni przed przyjęciem do szpitala (proszę skonsultować się z lekarzem prowadzącym dane leczenie, konieczne może być włączenie heparyny drobnocząsteczkowej w okresie przedoperacyjnym).

2.Pacjenci, którzy zażywają leki na stałe, powinni w dniu zgłoszenia do szpitala przyjąć je zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Dotyczy to szczególnie chorych w trakcie leczenia nadciśnienia tętniczego, chorób serca, cukrzycy, chorób tarczycy oraz zabrać je do szpitala.

3.Nie należy przyjeżdżać własnym samochodem, jeśli zamierza się nim samemu wracać.

4.Przed zabiegiem nie należy stosować na skórę kremów, balsamów, maści, itp., Ponadto nie należy malować paznokci i zakładać tipsów.

5.Pacjentki w ciąży prosimy o poinformowanie o tym fakcie lekarza Poradni Chirurgicznej podczas kwalifikacji do zabiegu i wyznaczania terminu przyjęcia do Kliniki.

6.Pacjenci leczeni w poradniach specjalistycznych (szczególnie: endokrynologiczna, diabetologiczna, kardiologiczna, laryngologiczna) powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie z kwalifikacją do zabiegu w planowanym znieczuleniu (miejscowe, podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, ogólne dotchawicze).

7.Zabieg nie może zostać przeprowadzony w trakcie i bezpośrednio po infekcji, wszelkie stany zapalne są przeciwwskazaniem do zabiegu.

8.Jeżeli konieczna jest zmiana terminu zabiegu prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym fakcie telefonicznie pod numerem telefonu 12 63 08 213. Pozwoli nam to na zwolniony przez Państwa termin przyjąć wcześniej kolejną oczekującą na zabieg osobę.

Procedura przyjęcia do Kliniki Chirurgii Ogólnej

1.W dniu przyjęcia do Kliniki prosimy o zgłoszenie się na czczo (bez jedzenie i picia w tym dniu), zarejestrowanie się i założenie historii choroby:

 • w godzinach 7:00 – 8:00 w Izbie Przyjęć szpitala (w niedzielę)
 • o godzinie 7:30 bezpośrednio w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (w dni powszednie)

2.Przy przyjęciu do Kliniki prosimy o przekazanie dotychczasowej dokumentacji medycznej (np. Karty Informacyjne z pobytów w innych szpitalach, konsultacje, zaświadczenia lekarskie, oznaczonej grupy krwi – np. krew karta lub dowód osobisty z wpisaną grupą krwi, RTG klatki piersiowej nie starsze niż 12 miesięcy, wyniki badań HCV, HBS, aktualne szczepienie przeciw WZW typu B, wyniki innych dotychczas wykonanych badań nie starsze niż 6 tygodni).

Prosimy o zabranie ze sobą następujących rzeczy do Szpitala (przedmioty powinny znajdować się wyłącznie w jednym podręcznym bagażu):

1.Leki dotychczas stosowane, opisane pudełka imieniem i nazwiskiem oraz kartę z wpisanym aktualnym dawkowaniem.
2.Podstawowe przybory higieny osobistej: dwa ręczniki, bielizna nocna – dwie zmiany, szlafrok, pantofle, kubek, sztućce.
3.Jednorazowa maszynka do golenia, chusteczki nawilżające, papier toaletowy, woda mineralna niegazowana 4.Prosimy o niezabieranie lub ograniczenie ilości cennych rzeczy osobistych (biżuteria, sprzęt elektroniczny, itp.) – Klinika nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Informacja o stanie zdrowia pacjenta

Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są upoważnionym osobom przez lekarzy prowadzących codziennie w godzinach 13:00 – 14:00 w dyżurce lekarskiej lub telefonicznie w okresach zakazu odwiedzin w szpitalu.

Odwiedziny

Odwiedziny odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 17:00 oraz w niedzielę i święta w godzinach 14:00-17:00. Ze względu na specyficzny charakter sali pooperacyjnej nie ma odwiedzin u pacjenta w dniu wykonanego zabiegu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną odwiedziny mogą być okresowo wstrzymane.

Zdajemy sobie sprawę, że leczenie w szpitalu odrywa Pana/Panią od codziennych obowiązków, zaburza dotychczasowe przyzwyczajenia i może być źródłem pewnego zdenerwowania. Aby ułatwić przyzwyczajenie się do tej nowej dla wielu z Państwa sytuacji prosimy o przestrzeganie ww. zasad.

Jednocześnie prosimy o przekazanie rodzinom informacji o trybie informowania ich o stanie zdrowia oraz o ściśle ustalonych i przestrzeganych godzinach odwiedzin.

Kontakt

Sekretariat (tel/fax): 12 63 08 213

Pielęgniarka oddziałowa 12 63 08 215

Dyżurka pielęgniarek 12 63 08 216

Dyżurka lekarska 12 63 08 217 lub 218