Kliniczny Oddział Gruźlicy, Chorób Płuc, Alergologii i Chorób Wewnętrznych

Lokalizacja

Budynek nr 10, parter

Sekretariat

12 63 08 258

Napisz do nas

plucny@5wszk.com.pl

 


O nas

Kliniczny Oddział Gruźlicy, Chorób Płuc, Alergologii i Chorób Wewnętrznych pracuje w systemie 24-godzinnym, udzielając świadczeń z zakresu hospitalizacji w trybie pilnym oraz w trybie planowym chorych pełnoletnich.

Oddział świadczy specjalistyczne, kompleksowe usługi medyczne diagnostyczno-lekarskie w pełnym zakresie w dziedzinie chorób układu oddechowego, m.in nowotworów płuc, nowotworów i innych chorób opłucnej, nowotworów śródpiersia, zapalenia płuc i opłucnej o różnej etiologii, zatorowości płucnej, chorób obturacyjnych – astma, POChP, chorób śródmiąższowych płuc.

Oddział jest zintegrowany z pracownią badań endoskopowych oraz pracownią mechaniki oddychania.

Oddział prowadzi:

  • diagnostykę i leczenie chorób śródmiąższowych płuc w przebiegu chorób układowych, w tym tkanki łącznej,
  • diagnostykę zaburzeń oddychania w trakcie snu oraz respiratoroterapii nieinwazyjnej,
  • kwalifikacje do domowej wentylacji nieinwazyjnej chorych z chorobami neurologicznymi np. SLA.
Działalność

W oddziale diagnozowani i leczeni są pacjenci ze schorzeniami układu oddechowego

  • zapalenia płuc i opłucnej o różnej etiologii,
  • zatorowości płuc
  • astma oskrzelowa, POCHP diagnostyka i leczenie
  • przewlekłe zapalenia oskrzeli,
  • choroby śródmiąszowe płuc,
  • choroby nowotworowe.

Personel stale podnosi swoje kwalifikacje naukowe poprzez uczestnictwo w konferencjach i kursach specjalistycznych.

Personel i kontakt

Kierownik Oddziału
lek. Violetta Kocurek
tel: 12 63 08 259

Zastępca Kierownika
lek. Joanna Chamera
tel: 12 63 08 262

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Elżbieta Klimek
tel: 12 63 08 261

Gabinet lekarski
tel: 12 63 08 262

Dyżurka pielęgniarek
tel: 12 63 08 260

Informacje dla Pacjenta

 

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBIE ZAPISANIA SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA

Kliniczny Oddział Gruźlicy, Chorób Płuc, Alergologii i Chorób Wewnętrznych

Celem zapisania się na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w Kliniczny Oddział Gruźlicy, Chorób Płuc, Alergologii i Chorób Wewnętrznych należy zgłosić się do Oddziału zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dzień tygodnia Godziny kwalifikacji
Poniedziałek 12:00 – 13:00
Wtorek 12:00 – 13:00
Środa 12:00 – 13:00
Czwartek 12:00 – 13:00
Piątek 12:00 – 13:00

Do kwalifikacji pacjent powinien mieć ze sobą skierowanie do Kliniczny Oddział Gruźlicy, Chorób Płuc, Alergologii i Chorób Wewnętrznych oraz stosowną dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia będącego przyczyną hospitalizacji.

 

INFORMACJA DLA PACJENTA


1.Celem założenia Historii choroby oraz przyjęcia do Kliniczny Oddział Gruźlicy, Chorób Płuc, Alergologii i Chorób Wewnętrznych należy zgłosić się z dowodem osobistym do:
a. Sekretariatu – pokój nr 4 o ustalonej wcześniej godzinie - w przypadku przyjęć planowych od poniedziałku do piątku
b. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – w przypadku przyjęć w soboty, niedziele i święta oraz w dni powszednie od godziny 14.00. Po założeniu Historii choroby na SOR należy zgłosić się do dyżurki pielęgniarek Kliniczny Oddział Gruźlicy, Chorób Płuc, Alergologii i Chorób Wewnętrznych.
2. W dniu planowanego przyjęcia na Oddział ok. godziny 9.00 Pacjent otrzyma telefoniczne potwierdzenie przyjęcia. Należy zabrać rzeczy osobiste, zażywane leki i posiadaną dokumentację medyczną.
3. Telefon kontaktowy: Sekretariat 12 630 82 58 lub Pielęgniarka Oddziałowa 12 630 82 61.