Diagnostyka otoneurologiczna w zawrotach głowy

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi są subiektywnymi objawami nieprawidłowej funkcji tego układu, uszkodzeń obwodowego czy ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń sercowo-naczyniowych czy metabolicznych. Zawroty głowy możemy określić, jako odczucie ruchu wirowego własnego ciała w stosunku do otoczenia lub otoczenia, względem ciała. Pod postacią zawrotów głowy mogą się również kryć: odczucie zapadania, niestabilności czy chwiania się. Pamiętać również musimy, że równowaga zależy od prawidłowej czynności takich struktur jak błędnik, narząd wzroku oraz zmysł czucia głębokiego.

Rolą procesu diagnostycznego jest identyfikacja przyczyny oraz ocena ewentualnej potrzeby leczenia w warunkach szpitalnych.
Zadaniem otolaryngologa jest dokonanie oceny nie tylko narządu równowagi, ale również narządu słuchu, gdyż wielokrotnie zawrotom głowy towarzyszą zaburzenia słuchu. Zadaniem neurologa jest ocena układu nerwowego, a okulisty narządu wzroku.

Pracownia Diagnostyki Słuchu oraz Narządu Równowagi Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi oferuje kompleksową diagnostykę otoneurologiczną. Zespół Pracowni tworzy wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie.

Badanie wideonystagmograficzne (VNG)
Badanie opera się na rejestracji ruchów gałek ocznych przez wideokamerę pod wpływem celowanego pobudzenia błędników bodźcem świetlnym, kalorycznym lub zmianą położenia ciała. Jest najbardziej rozpowszechnioną metodą oceny sprawności układu przedsionkowego.
Przygotowanie do badania:
– 48 godzin przed badaniem nie należy przyjmować leków nasennych oraz uspokajających
– osoba badana nie powinna posiadać makijażu (szczególnie w kolorze czarnym)
– konieczność wykluczenia zmian zapalnych ucha oraz obecności woskowiny
– po badaniu pacjent nie powinien prowadzić samochodu ze względu na możliwość wystąpienia w trakcie badania zawrotów głowy i nudności
– badanie można wykonać u pacjentów z uszkodzona błoną bębenkową (możliwość pobudzenia powietrzem lub wodą)

Posturografia
Obiektywna metoda oceny czynnościowej układu równowagi, w której oceniamy przemieszczanie się środka ciężkości ciała. Pacjent stoi na początku na platformie nieruchomej, a następnie ruchomej starając się utrzymać równowagę ciała. Badanie stosowane jest do diagnostyki uszkodzeń błędnika oraz chorych z ośrodkowymi zaburzeniami równowagi.
Przygotowanie do badania:
– 48 godzin przed badaniem pacjent nie powinien przyjmować leków wpływających na centralny system nerwowy, szczególnie leków uspokajających

Miogenne przedsionkowe potencjały wywołane (VEMP)
Badanie polega na rejestracji odpowiedzi z mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego (cVEMP) oraz mięśni oka (oVEMP) pod wypływem bodźca dźwiękowego. Jest pomocne w diagnozowaniu zaburzeń nerwu przedsionkowego (prowadzi impulsy z błędnika) oraz lokalizacji miejsca uszkodzenia. Badanie wykorzystywane jest w diagnostyce laryngologicznej oraz neurologicznej np. w przypadku podejrzenia stwardnienia rozsianego czy udaru niedokrwiennego pnia mózgu.
Przygotowanie do badania:
– badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania

Badanie VHIT
Badanie opiera się na ocenie ruchów gałek ocznych w odpowiedzi na ruchy głową w kilku płaszczyznach. Jest jedynym dostępnym testem, który ocenia aktywność wszystkich kanałów błędnika w odpowiedzi na ruchy głową. Badanie pozwala na ocenę zaburzeń w obwodowej części przedsionka i czy występują one w obszarze kanałów półkolistych
Przygotowanie do badania:
– konieczność wykluczenia stanu zapalnego ucha oraz korka woskowinowego
– badanie nie wymaga specjalnego przygotowania

Badanie słuchowych potencjałów wywołanych (ABR)
Badanie pozwala ocenić funkcje drogi słuchowej do poziomu pnia mózgu oraz progi słyszenia. Elektrody przyklejone do skóry głowy umożliwiają obiektywną rejestrację potencjałów słuchowych w odpowiedzi na dźwięki podawane do ucha. Badanie wykorzystywane jest, jako obiektywna metoda badania słuchu.
Przygotowanie do badania:
– badanie wykonujemy u osób zdrowych – bez ostrych objawów chorobowych
– konieczność wykluczenia zmian zapalnych oraz obecności korka woskowinowego przed badaniem
– osoby dorosłe w trakcie badania leżą nieruchomo, z zamkniętymi oczami, zrelaksowane
– w dniu badania nie należy smarować twarzy kremem

Rejestracja na badania – informacja już wkrótce.

Autor: lek. Mateusz Gasiński – specjalista otolaryngolog