Pracownik Socjalny – sprawy pacjentów

Pracownik Socjalny realizuje zadania z zakresu rozwiązywania problemów socjalno-bytowych pacjentów ubezpieczonych, nieubezpieczonych i bezdomnych leczonych w Szpitalu obejmujące głównie:

  • sprawy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego na okres leczenia,
  • informacje i pomoc w uzyskiwaniu świadczeń socjalnych,
  • pomoc w organizacji kontynuacji opieki poprzez przeniesienie do ZOL lub hospicjum.

Kontakt:
tel. 531 474 061
fax: 12 63 08 118
e-mail: prac.socjalny@5wszk.com.pl

Poprzedni adres e-mail: 5wsk.prac.socjal@ron.mil.pl jest nieaktualny

Przyjęcia interesantów
od poniedziałku do piątku w godz. 6:45 – 14:05
budynek nr 52, pokój nr 11

Uwaga: Ze względu na charakter wykonywanej przez Pracownika Socjalnego pracy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.