Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

Lokalizacja

Budynek nr 4, piętro 2

Kontakt

Ordynator
12 63 08 382

Pielęgniarka Oddziałowa
12 63 08 384

Dyżurka pielęgniarek
12 63 08 383

 

O nas

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej jest nowym oddziałem w strukturze 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Jego powstanie wynika z wymogu dostosowania 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie jako podmiotu leczniczego wojskowej służby zdrowia do medycznych wymogów państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, opartych o nadrzędny dokument NATO – „Jednolitą doktrynę wsparcia medycznego” – AJP – 4.10 (B), stanowiącą o organizacji i zasadach leczenia Połączonych Sił Zbrojnych (Allied Joint Forces). Polską odpowiedzią na tę dyrektywę jest dokument doktrynalny DD – 4.10 (A), formułujący narodowe zasady zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP. Oba dokumenty nakładają na nas obowiązek tworzenia pełnoprofilowego Szpitala poziomu IV (Medical Facility Role IV), w którego strukturze musi znaleźć się również Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej.

Oddział stanowi specjalistyczne zabezpieczenie medyczne jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP, ale jednocześnie jest wsparciem w świadczeniu specjalistycznych usług medycznych dla ludności województwa małopolskiego. Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej świadczy profesjonalne usługi medyczne w zakresie hospitalizacji i ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej, dbając nie tylko o zdrowie kadry Sił Zbrojnych RP, ale również wpisując się na stałe w cywilną mapę sieci szpitali krakowskich, udzielających świadczeń medycznych z zakresu chirurgii plastycznej, na które wzrasta zapotrzebowanie, i których niedostatek odczuwa całe województwo małopolskie.

Zapraszamy wszystkie podmioty medyczne z terenu miasta Krakowa oraz Małopolski do stałej współpracy.

Działalność

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej dysponuje:

 • doświadczonym zespołem lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii plastycznej
 • doświadczonym zespołem pielęgniarskim
 • własnymi salami operacyjnymi do zabiegów w znieczuleniu ogólnym i miejscowym
 • salami chorych wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną
 • Poradnią Chirurgii Urazowej i Rekonstrukcyjnej jako uzupełnienie pracy Oddziału, która wykonuje konsultacje, kwalifikacje do zabiegu, leczenie ambulatoryjne, opatrunki, usuwanie szwów itp.

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej oferuje szeroki zakres leczenia operacyjnego i zachowawczego, w ramach refundacji ze środków NFZ:

 • leczenie wad wrodzonych twarzy, rąk i innych okolic ciała,
 • leczenie zniekształceń pourazowych, blizny przykurczające, ubytki tkanek,
 • chirurgia zmian skórnych, guzy, znamiona, guzy podskórne wraz z rekonstrukcją tkanek w przypadku ubytku tkanek
 • chirurgia aparatu ochronnego oka: podwiniecie, wywinięcie powiek, niedomykalność szpary powiekowej, opadanie powiek, guzy powiek, deformacje pourazowe,
 • chirurgia schorzeń piersi: ginekomastia, gigantomastia, rekonstrukcja piersi po mastektomii
 • leczenie ran przewlekłych, odleżyn,
 • leczenie innych zmian skórnych, np. zapalnych, keloidy
 • leczenie oparzeń średniego stopnia, które nie wymagają hospitalizacji w ośrodkach specjalistycznych.

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie planuje docelowo poszerzenie usług z zakresu chirurgii plastycznej o zabiegi chirurgii estetycznej w pełnym zakresie, poza finansowaniem ze środków NFZ, jak również rozwój w innych dziedzinach z zakresu chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz leczenia oparzeń.

Personel

Zespół lekarski Oddziału tworzą doświadczeni lekarze specjaliści w dziedzinie chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej i leczenia oparzeń.

Ordynator Oddziału:
lek. Robert Małek – specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej, posiada wieloletni staż pracy w dziedzinie chirurgii plastycznej, leczenia oparzeń oraz chirurgii ogólnej i naczyniowej

Lekarze:
lek. Katarzyna Michalska – specjalista chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej, posiada wieloletni staż pracy w dziedzinie chirurgii plastycznej oraz leczenia oparzeń
lek. Karolina Małek – Stelmachowska – specjalista chirurgii plastycznej, posiada wieloletni staż pracy w dziedzinie chirurgii plastycznej i leczenia oparzeń