Kierownictwo Szpitala

Dyrektor
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ

p. o. dr hab. n. med. Bartłomiej GUZIK, prof. UJ

 

Zastępca Komendanta Szpitala Klinicznego
ds. Medycznych

płk lek. Marian KRÓL

 

Zastępca Komendanta Szpitala Klinicznego
ds. Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego

płk lek. Janusz PISKOROWSKI

 

Zastępca Dyrektora Szpitala Klinicznego
ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Ireneusz MAKULSKI

 

Naczelna Pielęgniarka

dr Małgorzata KAMIŃSKA

 

Główny Księgowy

mgr inż. Brygida KRZYŻOWSKA