Poradnia Gastroenterologiczna

Lokalizacja

Budynek nr 1, piętro 1

Gabinet nr 108

Rejestracja do Poradni Gastroenterologicznej

12 63 08 324
rejestracja@5wszk.com.pl

Do poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja na podstawie skierowania do poradni specjalistycznej

Rejestracja na gastroskopię

12 63 08 353

Rejestracja na kolonoskopię

12 63 08 226

 

 

Lekarze:

dr n. med. Monika Augustyn
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista gastroenterolog

lek. Anna Dróżdż
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista gastroenterolog

lek. Angelika Gącik
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista gastroenterolog

lek. Edyta Iwaniec-Karlikowska
specjalista chorób wewnętrznych

dr n. med. Bogusław Kopp
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista gastroenterolog

lek. Andrzej Kucia
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista gastroenterolog

lek. Grzegorz Pikul
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista gastroenterolog

lek. Dorota Sadowska
specjalista chorób wewnętrznych

lek. Lilla Sieradzka-Patykiewicz
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista gastroenterolog

lek. Agata Wielgus
specjalista chorób wewnętrznych

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że zapisy na kolonoskopię w trybie ambulatoryjnym prowadzone są w Sekretariacie Kliniki Chorób Wewnętrznych, budynek nr 2, parter. Rejestracji można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 13:00 telefonicznie pod numerem 12 63 08 226 lub osobiście.

Zapisy na gastroskopię w trybie ambulatoryjnym prowadzone są w Poradni Gastroenterologicznej, Poliklinika – budynek nr 1, I piętro, gabinet 109. Rejestracji można dokonać w poniedziałek i środę 12:30 – 14:00 oraz w piątek 12:00 – 14:00 (z wyjątkiem wtorku i czwartku) – telefonicznie pod numerem 12 63 08 353 lub osobiście.

Ze względu na trwającą pandemię termin dostarczenia oryginału skierowania na ww. świadczenia został wydłużony. Skierowanie należy dostarczyć w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

Wyniki badań histopatologicznych z gastroskopii i kolonoskopii wykonywanych ambulatoryjnie do odbioru w Poradni Gastroenterologicznej, Poliklinika – budynek nr 1, I piętro, gabinet 109 poniedziałek i środa 12:30 -14:00 oraz w piątek  12:00-14:00 (z wyjątkiem czwartku i wtorku).