Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

PROJEKTY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Tytuł Projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0106/20

Informacje o projekcie:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z podjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 24 listopada 2020 roku Uchwały nr 1668/20 o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” w ramach Działania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Małopolskim a 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Głównym celem 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie w ramach realizowanego projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania COVID-19 na terenie szpitala. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie w ramach w/w projektu obejmuje zakup:

  1. Dziewięciu aparatów EKG,
  2. Dwóch aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej,
  3. 6450 szt. pościeli medycznej,
  4. Układu ssącego do drenaży klatki piersiowej,
  5. 5360 szt. wyrobów medycznych jednorazowego użytku,
  6. Instalacji tlenowej, powietrznej, próżniowej wraz z montażem.

Wartość przyznanego 5 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką SPZOZ w Krakowie dofinansowania na działania związane z epidemią COVID-19 w ramach w/w projektu wynoszą: 600.000,00 zł brutto.