Zamówienia powyżej 130 000 zł (konkursy i zamówienia rozpoczęte przed 1.04.2023 r. znajdują się na archiwalnej wersji strony) || https://pre.5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

Nr referencyjny Nazwa Termin składania ofert Termin otwarcia ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia Tryb postępowania
11/ZP/2024

Dostawy implantów piersi

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
10/ZP/2024

Dostawy aparatów słuchowych

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
09/ZP/2024

Dostawy leków w ramach programu lekowego

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,
08/ZP/2024

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO NA POTRZEBY 5 WSZK W KRAKOWIE

Usługi Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
91/ZP/2023

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania nr 91837

Usługi Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,
07/ZP/2024

Dostawy obłożeń operacyjnych

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
06/ZP/2024

Nadzór serwisowy nad Tomografem komputerowym TSX-303A/BK Aqulion Prime

Usługi Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,
04/ZP/2024

DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH, POJENIKÓW I KOSZY NA ODPADY, SZAFEK NA BIELIZNĘ SZPITALNĄ I MAT DEKONTAMINACYJNYCH

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
03/ZP/2024

Dostawy protez stawu kolanowego

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
02/ZP/2024

Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach szpitalnych

Usługi Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji