Kliniczny Oddział Psychiatryczny

Lokalizacja

Budynek nr 9

Sekretariat

12 63 08 372

Napisz do nas

O nas

Oddział Psychiatryczny znajduje się w zabytkowym, wyremontowanym budynku oddanym do użytku w czerwcu 2008 roku. Położony jest w osobnym pawilonie z własnym ogrodem, gdzie chorzy w miłym otoczeniu mogą spędzać wolny czas.

Oddział wchodzi w skład szpitala pełnoprofilowego, zapewniającego pełną diagnostykę obrazową – RTG, TK, ZMM, badania biochemiczne, EEG i konsultacje ze specjalistami.

Wyposażenie oddziału spełnia standardy unijne, odpowiednie do przyjęcia 50. pacjentów w salach dwuosobowych, trzyosobowych, czteroosobowych i pięcioosobowych.

Oddział Psychiatryczny Dzienny przeznaczony jest dla pacjentów pełnoletnich z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi i adaptacyjnymi, a także będący formą rehabilitacji psychiatrycznej dla osób z psychozami, które zakończyły leczenie w Oddziale Stacjonarnym Psychiatrycznym. Pacjentom zapewniamy pełny zakres opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i psychologicznej, terapię zajęciową, psychoterapię grupową i indywidualną.

Działalność

Leczymy pacjentów od 18. roku życia. Zapewniamy im pełną diagnostykę i terapię zaburzeń zdrowia psychicznego. Oddział przystosowany jest do leczenia osób niepełnosprawnych.

Pracownia EEG wykonuje terapie metodą biofeedback oraz TMS (przedczaszkowa stymulacja magnetyczna), które są świadczone bezpłatnie dla pacjentów oddziału.

Oddział prowadzi program pilotażowy leczenia PTSD terapią biofeedback. Terapia biofeedback oraz TMS wykonywane są również w trybie komercyjnym dla pacjentów z zewnątrz.

Personel i kontakt

Ordynator
lek. Wojciech Żarowski
tel. 12 63 08 193

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Farnaus
tel. 12 63 08 197

Dyżurka pielęgniarek – oddział męski
tel. 12 63 08 195

Dyżurka pielęgniarek – oddział żeński
tel. 12 63 08 196

Poradnia Zdrowia Psychicznego (Poliklinika – budynek nr 1)
tel. 12 63 08 344

Lekarze
mjr lek. Rafał Szafrański
specjalista psychiatra
lek. Halina Ozdoba
specjalista psychiatra
lek. Paulina Wężowicz
specjalista psychiatra

Lekarze rezydenci
kpt lek. Katarzyna Piotrowska
lek. Aneta Kluba
lek. Katarzyna Macieja
lek. Dawid Major
lek. Aleksandra Marciszewska
lek. Przemysław Podulka
lek. Paulina Pyć
lek. Kaya Wieczorek
lek. Kamil Wójtowicz

Psychologowie
dr n. med. Anna Mastalska-Gawor
mgr Dominika Plewa
mgr Wiesława Stępień
mgr Joanna Ślusarz

Terapeuci zajęciowi
mgr Beata Kluba
mgr Krzysztof Kość 

Sekretarka medyczna
Aleksandra Gądkiewicz
tel. 12 63 08 372

Informacje dla Pacjenta

INFORMACJA DLA PACJENTA


1. Celem założenia historii choroby oraz przyjęcia do Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego należy zgłosić się z dowodem osobistym do:
a) sekretariatu Oddziału – gabinet nr 104 w godzinach 9:00 – 10:00, w przypadku przyjęć planowych w dni powszednie od poniedziałku do piątku.
b) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – w przypadku przyjęć w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach popołudniowych (od godz. 14:00). Po założeniu historii choroby na SOR-ze należy zgłosić się do dyżurki pielęgniarek w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym.
2. W dniu przyjęcia na oddział należy zgłosić się i zabrać: rzeczy osobiste, zażywane leki, posiadaną dokumentację medyczną.
3. Telefon do sekretariatu (12) 63 08 372