Przystosowanie dwóch pomieszczeń celem utworzenia Sali zabiegowej w budynku nr 4 – w związku z Covid 19

Tytuł zadania: Przystosowanie dwóch pomieszczeń celem utworzenia Sali zabiegowej  w budynku nr 4 – w związku z Covid 19

Informacje o zadaniu: Zadanie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wartość inwestycji:  350 000,00 zł

Środki Funduszu COVID-19 BGK:  297 500,00 zł

Wysokość środków własnych Inwestora: 52 500,00 zł

Udział środków z Funduszu COVID-19 BGK w wartości inwestycji w % – 85%

Planowany okres realizacji zadania: 2022 rok

Cel zadania: Celem zadania jest przebudowa dwóch pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze  budynku nr 4  gdzie mieści się Klinika Chirugii Ogólnej, w taki sposób, aby w tych pomieszczeniach można było utworzyć  salę zabiegową, w której można będzie wykonywać drobne zabiegi chirurgiczne pacjentów chorych na COVID-19.