Zakład Analityki Lekarskiej (Laboratorium)

 

Lokalizacja

Budynek nr 8, parter

Rejestracja i informacja

tel. 12 63 08 273

Sekretariat

tel. 12 63 08 272
fax 12 63 26 367

 

 

Pracownia Immunologi Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

tel/fax 12 630 82 91

bankkrwi@5wszk.com.pl

O nas

Zakład Analityki Lekarskiej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie działa jako samodzielny zakład, realizuje zadania z zakresu analityki medycznej i posiada wpis do Ewidencji Laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 0054.

Zakład świadczy usługi na rzecz pacjentów Szpitala oraz nieodpłatnie dla osób posiadających skierowanie wydane przez lekarza do tego uprawnionego (oddziały lecznicze szpitala, gabinety POZ, poradnie specjalistyczne, przychodnie jednostek wojskowych).

Zakład wykonuje również komercyjnie badania na rzecz osób fizycznych i prawnych. Każdy z Państwa może wykonać u Nas badania laboratoryjne odpłatnie. Lista oraz ceny wykonywanych badań zawarte są w zakładce “Oferta badań” – proponujemy Państwu szereg badań, które można wykonać w celu profilaktyki własnego zdrowia. Dla Państwa wygody lista badań została posegregowana alfabetycznie.

W ofercie posiadamy również pakiety badań laboratoryjnych dostępne bez skierowania, dostosowane dla osób w każdym wieku, płci oraz stanu zdrowia. Nasze pakiety są wynikiem analiz, doświadczenia oraz pracy zespołowej lekarzy specjalistów i diagnostów laboratoryjnych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna daje olbrzymie możliwości monitorowania stanu zdrowia.

Badania wykonywane są przez fachowo przeszkolony personel, przy użyciu wysokiej klasy sprzętu i odczynników renomowanych firm. Zdecydowana wiekszość badań  jest realizowana na miejscu, co przekłada się na wiarygodność wyniku.

Zespół

Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej

mgr Karolina Biernot – Pamuła

Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

e-mail: biernot.k@5wszk.com.pl

tel: 12 63 08 272

Kierownik Zespołu Techników

st. technik analityki medycznej Marzenna Wawrzeń

e-mail: m.wawrzen@5wszk.com.pl

tel: 12 63 08 272

Diagności laboratoryjni:

mgr Bal Angelika

mgr Buda Dagmara - uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Góra Agnieszka - uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Janik Barbara – Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Jędrzejewska Eliza – uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Kozłowska Dominika – Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Kuziak Weronika

mgr Maćkowiak Elżbieta

mgr Myk Zdzisława – Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Niściór Danuta – Analityk kliniczny (specjalizacja I stopnia z analityki klinicznej)

mgr Nowak Dorota – Specjalista mikrobiologii medycznej

mgr Odziewa-Krzyszakowska Dorota – Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Pieczonka-Prochownik Justyna – uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Polanowska Iwona – Specjalista mikrobiolog

mgr Siwek Weronika

mgr Szewczyk Magdalena – uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Zmorowska Justyna – Specjalista mikrobiologii medycznej

mgr Żmuda-Jańczak Magdalena

Zespół techników analityki medycznej:

Bystrowska Anna

Cora Anna

Hołuj Barbara

Miska Anna

Mitura Anna

Mrozek Grażyna

Nowak Henryka

Pardała Renata - uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

Piskorowska Beata

Staroń Alicja

dr n. o zarządzaniu
i jakości Tarczoń Elżbieta

Inspektor:

Mazur Ewelina

Starsza rejestratorka medyczna:

Korbiel Jolanta

Punkt pobrań

Punkt pobierania i przyjmowania materiału do badań:

  • Poliklinika, budynek nr 1, parter, gabinet nr 5 (wejście od ul. Wrocławskiej)

Poniedziałek – piątek:  7:00 – 11:00                                                                                               

  • Zakład Analityki Lekarskiej, parter, budynek nr 8 

Poniedziałek – piątek:  15:00 – 7:00

Sobota, niedziela oraz święta:całodobowo

Realizujemy badania:

  • nieodpłatnie – dla pacjentów ze skierowaniem 5WSZK 
  • odpłatnie

Odbiór wyników jest możliwy w formie:

  • elektronicznej w zakładce “eLaborat”
  • papierowej (wyłącznie dla pacjentów realizujących badania odpłatnie) w Zakładzie Analityki Lekarskiej (Laboratorium) parter, budynek nr 8 w godzinach 14:00 – 15:00

Wszelkie informacje na temat wykonywanych badań można otrzymać pod numerem telefonu 12 63 08 273.

Przygotowanie do badań

Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych

Większość błędów i niezgodności powstających podczas całego procesu diagnostycznego generowana jest w fazie przedanalitycznej. Ważne jest zatem właściwe przygotowanie zarówno pacjenta, jak też pobranej od niego próbki oraz zrozumienie mechanizmów wpływających na efekt końcowy, czyli wynik badania laboratoryjnego.

Przygotowanie do badania:

Oferta badań
L.p. Nazwa badania Maksymalny czas oczekiwania na wynik badania (w dniach)
1 Alfa – 1 antytrypsyna   na bieżąco
2 AFP (- 1 fetoproteina) 3 dni
3 Albumina w moczu na bieżąco
4 Albumina w płynie mózgowo-rdzeniowym na bieżąco
5 Albumina w surowicy na bieżąco
6 Alergologiczny Profil Pediatryczny w klasie IgE 7 dni roboczych
7 Alergologiczny Profil Pediatryczny Wziewny w klasie IgE 7 dni roboczych
8 Alergologiczny Profil Pokarmowy w klasie IgE 7 dni roboczych
9 Alkohol etylowy w surowicy krwi na bieżąco
10 ALT – Aminotransferaza alaninowa na bieżąco
11 Amylaza trzustkowa na bieżąco
12 Amylaza w moczu na bieżąco
13 Amylaza w płynie z jamy opłucnej na bieżąco
14 Amylaza w płynie z jamy otrzewnej na bieżąco
15 Amylaza w surowicy na bieżąco
16 Antygen HBe 3 dni
17 Antygen HBs na bieżąco
18 Antygen HBs test potwierdzenia 3 dni
19 Antytrombina III ( AT3 ) na bieżąco
20 APTT – Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (czas kaolinowo-kefalinowy) na bieżąco
21 AST – Aminotransferaza asparaginianowa na bieżąco
22 Awidność przeciwciał IgG przeciwko CMV (Cytomegalia) na bieżąco
23 Awidność przeciwciał IgG przeciwko Toksoplasma gondii 3 dni
24 Beta 2 mikroglobulina na bieżąco
25 Badanie płynu z torbieli trzustki na bieżąco
26 Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu 3 dni
27 Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego na bieżąco
28 Badanie płynu z jam ciała (opłucnej, otrzewnej) na bieżąco
29 Badanie płynu z jam ciała, przetok, różny na bieżąco
30

Płyn z jamy ciała – Erytrocyty

na bieżąco
31

Płyn z jamy ciała – Leukocyty

na bieżąco
32 Badanie płynu ze stawu kolanowego na bieżąco
33 Badanie płynu z torbieli trzustki (Glukoza, Amylaza, CEA) na bieżąco
34 Badanie w kierunku kiły na bieżąco
35 Białko całkowite w surowicy na bieżąco
36 Białko monoklonalne w surowicy 7 dni
37 Białko monoklonalne w moczu 7 dni
38 Białko w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
39 Białko w moczu na bieżąco
40 Bilirubina bezpośrednia na bieżąco
41 Bilirubina całkowita na bieżąco
42 Bilirubina i urobilinogen w moczu na bieżąco
43 Przeciwciała przeciwko Bordetella pertussis w klasie IgA – test potwierdzenia 7 dni
44 Przeciwciała przeciwko Bordetella pertussis w klasie IgG – test potwierdzenia 7 dni
45 Ca 125 – Antygen Ca 125 3 dni
46 Ca 15-3-Antygen Ca15-3 3 dni
47 Ca 19-9 – Antygen Ca 19-9 3 dni
48 CEA – Antygen karcynoembrionalny 3 dni
49 Chlorki w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
50 Chlorki w moczu na bieżąco
51 Chlorki w płynie mózgowo-rdzeniowym na bieżąco
52 Chlorki w surowicy na bieżąco
53 Cholesterol całkowity w płynie z jamy opłucnej na bieżąco
54 Cholesterol całkowity w płynie z jamy otrzewnej na bieżąco
55 Cholesterol całkowity w surowicy na bieżąco
56 Cholesterol HDL – metoda bezpośrednia na bieżąco
57 Cholesterol LDL – metoda bezpośrednia na bieżąco
58 Ciała ketonowe i glukoza w moczu na bieżąco
59 CK – Kinaza fosfokreatynowa na bieżąco
60 CKMB – Kinaza fosfokreatynowa izoenzym na bieżąco
61 CRP – Białko C – reaktywne  – oznaczenie ilościowe na bieżąco
62 Czynnik II oraz Czynnik V Leiden – wykrywanie mutacji genu metodą RT-PCR 7 dni
63 D-Dimer – oznaczenia ilościowe na bieżąco
64 Digoksyna na bieżąco
65 Dopełniacz, składowa C3 3 dni
66 Dopełniacz, składowa C4 3 dni
67 Erytrocyty w płynie z jamy ciała na bieżąco
68 Esteraza cholinowa surowicy (pseudocholinesteraza) na bieżąco
69 Estradiol 3 dni
70 Ferrytyna 3 dni
71 Fibrynogen (FIBR) na bieżąco
72 Fosfataza alkaliczna na bieżąco
73 Fosforan nieorganiczny w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
74 Fosforan nieorganiczny w moczu na bieżąco
75 Fosforan nieorganiczny w surowicy na bieżąco
76 FSH – Hormon folikulotropowy 3 dni
77 FT3 – Trijodotyronina wolna na bieżąco
78 FT4 – Tyroksyna wolna na bieżąco
79 GGTP – Gamma glutamylotranspeptydaza na bieżąco
80 Glukoza w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
81 Glukoza w moczu na bieżąco
82 Glukoza w płynie stawowym na bieżąco
83 Glukoza w płynie z jam ciała na bieżąco
84 Glukoza w płynie z jamy opłucnej na bieżąco
85 Glukoza w płynie z jamy otrzewnej na bieżąco
86 Glukoza w surowicy na bieżąco
87 Haptoglobina na bieżąco
88 HBV – RNA 7 dni
89 HCG – Gonadotropina kosmówkowa w surowicy na bieżąco
90 Hemoglobina glikowana ( HbA1c ) 3 dni
91 Przeciwciała przeciwko Helicobacter pylori w klasie IgA test potwierdzenia 7 dni
92 Przeciwciała przeciwko Helicobacter pylori w klasie IgG test potwierdzenia 7 dni
93 IgA – Immunoglobuliny A 3 dni
94 IgE – Immunoglobuliny E całkowite 3 dni
95 IgE – Immunoglobuliny E swoiste  – pojedynczy alergen 7 dni
96 IgE-Immunoglobuliny E swoiste-Ex71(E70,E85,E86,E89) – mix pierza EX 7 dni
97 IgE-Immunoglobuliny E swoiste-GX1 (G3, G4, G5, G6, G8) – mix traw 7 dni
98 IgE-Immunoglobuliny E swoiste-TX5 (T2,T4,T8,T12,T14) – mix drzew 7 dni
99 IgE-Immunoglobuliny E swoiste – WX3(W6,W9,W10,W12,W20) – mix chwastów 7 dni
100 IgG – Immunoglobuliny G  w dobowej zbiórce moczu 3 dni
101 IgG – Immunoglobuliny G  w płynie mózgowo-rdzeniowym 3 dni
102 IgG – Immunoglobuliny G  w surowicy 3 dni
103 IgM – Immunoglobuliny M 3 dni
104 Kał – antygen lamblii metodą Elisa na bieżąco
105 Kał – krew utajona na bieżąco
106 Kał – pasożyty, jaja pasożytów w kale (1 oznaczenie) 3 dni
107 Kał – resztki pokarmowe w kale 3 dni
108 Klirens kreatyniny na bieżąco
109 Kortyzol w surowicy 3 dni
110 Kreatynina w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
111 Kreatynina w moczu na bieżąco
112 Kreatynina w surowicy na bieżąco
113 Kwas foliowy 7 dni
114 Kwas moczowy w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
115 Kwas moczowy w płynie stawowym na bieżąco
116 Kwas moczowy w surowicy na bieżąco
117 Kwasy żółciowe na bieżąco
118 Leukocyty w płynie z jamy ciała na bieżąco
119 LDH – Dehydrogenaza mleczanowa  w płynie stawowym na bieżąco
120 LDH – Dehydrogenaza mleczanowa  w płynie z jam ciała na bieżąco
121 LDH – Dehydrogenaza mleczanowa  w płynie z jamy opłucnej na bieżąco
122 LDH – Dehydrogenaza mleczanowa  w płynie z jamy otrzewnej na bieżąco
123 LDH – Dehydrogenaza mleczanowa  w surowicy na bieżąco
124 LH – Hormon luteinizujący 3 dni
125 Lipaza na bieżąco
126 Lipidogram (Cholesterol całkowity, Cholesterol HDL, Cholesterol LDL, Triglicerydy) na bieżąco
127 Lit (Li) na bieżąco
128 Magnez całkowity 2 (Mg) w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
129 Magnez całkowity 2 (Mg) w moczu na bieżąco
130 Magnez całkowity 2+(Mg) w surowicy na bieżąco
131 Mikroalbuminuria na bieżąco
132 Mocznik w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
133 Mocznik w moczu na bieżąco
134 Mocznik w surowicy na bieżąco
135 Morfologia krwi z rozdziałem leukocytów na 5 populacji na bieżąco
136 Narkotyki w moczu – test jakościowy – 5 parametrów na bieżąco
137 Narkotyki i leki w moczu – test jakościowy – 10 parametrów na bieżąco
138 NT proBNP na bieżąco
139 OB – Odczyn opadania krwinek czerwonych na bieżąco
140 Orozomukoid 3 dni
141 Panel Pneumonia (dolne drogi oddechowe) 7 dni
142 Parathormon (PTH) 7 dni
143 Płytki krwi  – metodą komorową na bieżąco
144 Płytki krwi – wykluczenie małopłytkowości EDTA – zależnej (TromboExact) na bieżąco
145 Potas w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
146 Potas w moczu na bieżąco
147 Potas w surowicy na bieżąco
148 Prążki oligoklonalne – płyn mózgowo-rdzeniowy 7 dni
149 Prążki oligoklonalne – surowica 7 dni
150 Preparat z płynu mózgowo-rdzeniowego procentowy odsetek komórek jedno i wielojądrzastych na bieżąco
151 Preparat z płynu z jam ciała procentowy odsetek komórek jedno i wielojądrzastych na bieżąco
152 Progesteron 3 dni
153 Prokalcytonina na bieżąco
154 Prolaktyna 3 dni
155 Przeciwciała ASCA w kl. IgG (choroba Leśniowskiego – Crohna) 7 dni
156 Przeciwciała ASCA w kl. IgA (choroba Leśniowskiego – Crohna) 7 dni
157 P/ciała anty HAV Total (HAVT) 3 dni
158 P/ciała anty HAV IgM (HAVM) 3 dni
159 Przeciwciała anty – HBc IgM 3 dni
160 Przeciwciała anty – HBc Total 3 dni
161 Przeciwciała anty   HBe 3 dni
162 Przeciwciała anty – HBs (ilościowo) na bieżąco
163 Przeciwciała anty   HCV na bieżąco
164 Przeciwciała anty   HIV na bieżąco
165 Przeciwciała CMV IgM (Cytomegalia) 3 dni
166 Przeciwciała CMV IgG (Cytomegalia) 3 dni
167 Przeciwciała przeciwjądrowe – test przesiewowy ANA (U1RNP, Ro, La, CENP, Scl-70, Jo-1, Sm) 7 dni
168 Przeciwciała przeciwjądrowe przeciw dwuniciowemu DNA  (dsDNA) 7 dni
169 Przeciwciała przeciwko Centromerowi B: CENP 7 dni
170 Przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie (pANCA) 7 dni
171 Przeciwciała RNP 70 7 dni
172 Przeciwciała Ro 7 dni
173 Przeciwciała Scl-70 7 dni
174 Przeciwciała Sm 7 dni
175 Przeciwciała J o-1 7 dni
176 Przeciwciała La 7 dni
177 Przeciwciała U1RNP 7 dni
178 Przeciwciała PR3 (cANCA) 7 dni
179 Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej kl. IgA (TGT) 7 dni
180 Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej kl. IgG (TGT) 7dni
181 Przeciwciała przeciw dekarboksylazie glutaminianu kl.IgG (anty-GAD) 7 dni
182 Przeciwciała przeciw deaminowanym peptydom gliadyny kl.IgA 7 dni
183 Przeciwciała przeciw deaminowanym peptydom gliadyny kl.IgG 7 dni
184 Przeciwciała przeciw deaminowanym peptydom gliadyny kl.IgG 7 dni
185 Przeciwciała przeciw cytrulinowe kl. IgG (anty CCP) 7 dni
186 Przeciwciała przeciw Herpes simplex 1/2 IgG (HSV) w surowicy 7 dni
187 Przeciwciała przeciw Herpes simplex 1/2 IgG (HSV) w płynie mózgowo-rdzeniowym 7 dni
188 Przeciwciała przeciw Herpes simplex 1/2 IgM (HSV) w surowicy 7 dni
189 Przeciwciała anty kardiolipinowe kl.IgM 7 dni
190 Przeciwciała anty kardiolipinowe kl.IgG 7 dni
191 Przeciwciała przeciw swoistym antygenom wątroby kl.IgG (profil wątrobowy) 7 dni
192 Przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi, afzelii i garinii kl.IgM   test potwierdzenia metodą Western-blot 7 dni
193 Przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi, afzelii i garinii kl.IgG   test potwierdzenia metodą Western-blot 7 dni
194 Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej  anty TPO 3 dni
195 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie   anty TG 3 dni
196 Przeciwciała TOXO IgM (Toksoplazmoza) 3 dni
197 Przeciwciała TOXO IgG (Toksoplazmoza) 3 dni
198 Przeciwciała przeciwko receptorom TSH 7 dni
199 Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka w kl. IgG 7 dni
200 Przeciwciała przeciwko Mycoplasma pneumoniae w kl. IgA 7 dni
201 Przeciwciała przeciwko Mycoplasma pneumoniae w kl. IgM 7 dni
202 Przeciwciała przeciwko Mycoplasma pneumoniae w kl. IgG 7 dni
203 Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae w kl. IgA 7 dni
204 Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae w kl. IgM 7 dni
205 Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae w kl. IgG 7 dni
206 Przeciwciała anty-SARS-CoV-2  w kl. IgG 7 dni
207 Przeciwciała anty-SARS-CoV-2  w kl. IgM 7 dni
208 PSA T  – Antygen swoisty dla stercza  całkowite 3 dni
209 PSA F  – Antygen swoisty dla stercza 3 dni
210 PT – Czas protrombiny na bieżąco
211 Retikulocyty 3 dni
212 RF – Czynnik reumatoidalny – oznaczenie ilościowe 3 dni
213 RKZ – Równowaga kwasowo zasadowa (gazometria) na bieżąco
214 Rozmaz krwi obwodowej 3 dni
215 SARS-CoV-2 RT-PCR na bieżąco
216 Sód w surowicy na bieżąco
217 Test ciążowy na bieżąco
218 Przeciwciała IgM w kierunku Boreliozy (LYME) na bieżąco
219 Przeciwciała IgG w kierunku Boreliozy (LYME) na bieżąco
220 Przeciwciała IgG w kierunku Boreliozy w płynie mózgowo-rdzeniowym  (LYME) 7 dni
221 Przeciwciała przeciw EBV w kl. IgM (mononukleoza zakaźna) 3 dni
222 Przeciwciała przeciw EBV/VCEA w kl. IgG (mononukleoza zakaźna) 3 dni
223 Przeciwciała przeciw EBV/EBNA w kl.IgG (mononukleoza zakaźna) 3 dni
224 Test obciążenia glukozą – 2 punktowy po uzgodnieniu
225 Test obciążenia glukozą – 3 punktowy po uzgodnieniu
226 Testosteron 3 dni
227 Transferyna 3 dni
228 Triglicerydy w płynie z jam otrzewnej na bieżąco
229 Triglicerydy w płynie z jamy ciała na bieżąco
230 Triglicerydy w płynie z jamy opłucnej na bieżąco
231 Triglicerydy w surowicy na bieżąco
232 Troponina I na bieżąco
233 TSH – Hormon tyreotropowy na bieżąco
234 Wapń całkowity (Ca) w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
235 Wapń całkowity (Ca) w moczu na bieżąco
236 Wapń całkowity (Ca) w surowicy na bieżąco
237 Wapń zjonizowany (Ca 2 +) na bieżąco
238 Wykonanie badań naukowych (bez odczynnika) – pojedyncze oznaczenie na bieżąco
239 Wymaz w kierunku Trichomonas vaginalis na bieżąco
240 Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC) na bieżąco
241 Badanie ilościowe moczu z oznaczeniem czynnika hamującego wzrost bakterii 5 dni roboczych
242 Badanie bakteriologiczne i mykologiczne materiału z dróg oddechowych (gardło, nos, plwocina, BAL) 5 dni roboczych
243 BAL – posiew ilościowy 5 dni roboczych
244 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz  mykologiczne materiału z oka 5 dni roboczych
245 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne materiału z ucha 5 dni roboczych
246 Badanie bakteriologiczne oraz mykologiczne wydzieliny z pochwy 5 dni roboczych
247 Badanie bakteriologiczne na obecność Streptococcus agalactiae 4 dni roboczych
248 Badanie bakteriologiczne oraz mykologiczne wydzieliny z cewki moczowej 5 dni roboczych
249 Badanie bakteriologiczne  oraz mykologiczne nasienia 5 dni roboczych
250 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne wydzieliny z gruczołu prostaty 5 dni roboczych
251 Badanie na nosicielstwo MRSA 2 dni roboczych
252 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne: ropy, płynu stawowego, płynu z jam ciała, przetok, płynu z jamy opłucnej i otrzewnej, materiału ze zmian skórnych i innych (materiały śródoperacyjne, cewniki, dreny, materiał z zatoki 5 dni roboczych
253 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii beztlenowych: ropy, płynu stawowego, płynu z jam ciała, przetok, płynu z jamy opłucnej i otrzewnej, materiału ze zmian skórnych i innych (materiały śródoperacyjne, cewniki, dreny, materiał z zatok) 7 dni roboczych
254 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych oraz mykologiczne krwi 10 dni roboczych
255 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego 5 dni roboczych
256 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii beztlenowych płynu mózgowo-rdzeniowego 7 dni roboczych
257 Badanie bakteriologiczne oraz mykologiczne kału 5 dni
258 Badanie kału w kierunku Campylobacter coli/jejuni do 48 godzin
259 Badanie kału w kierunku norovirusa do 48 godzin
260 Badanie kału w kierunku Rotavirusów i Adenowirusów (test lateksowy) do 48 godzin
261 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych i mykologiczne żółci A, B i C. 5 dni roboczych
262 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii beztlenowych żółci A,B i C. 5 dni roboczych
263 Badanie Sporalu A i S na jałowość 7 dni roboczych
264 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne powierzchni szpitalnych, urządzeń, powietrza itd. 7 dni roboczych
265 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych oraz  preparatów farmaceutycznych 7 dni roboczych
266 Ocena mikroskopowa preparatu bezpośredniego na bieżąco
267 Przeciwciała przeciwko Yersinia Enterocolitica w klasie IgA – test potwierdzenia 7 dni
268 Przeciwciała przeciwko Yersinia Enterocolitica w klasie IgG test potwierdzenia 7 dni
269 Przeciwciała przeciwko Chlamydia trachomatis w kl. IgA 7 dni
270 Przeciwciała przeciwko Chlamydia trachomatis w kl. IgM 7 dni
271 Przeciwciała przeciwko Chlamydia trachomatis w kl. IgG 7 dni
272 UIBC na bieżąco
273 Witamina B12 5 dni
274 Insulina 3 dni
275 Peptyd C 7 dni
276 DHEAS 7 dni
277 ASO – oznaczenie ilościowe 3 dni
278 P/ciała anty b-2 glikoproteina 1 kl. IgM 7 dni
279 P/ciała anty b-2-glikoproteina 1 kl. IgG 7 dni
280 P/ciała AMA-M2-3E kl. IgG 7 dni
281 Borrelia Trace 7 dni
282 P/ciała w zespołach neurologicznych 7 dni
283 P/ciała w sklerodermii kl. IgG 7 dni
284 P/ciała ANA 3 7 dni
285 P/ciała anty – MPO i anty PR3 kl. IgG (test ANCA) 7 dni
286 Całkowite białko TAU w PMR 7 dni
287 b-amyloid (1-40) w PMR 7 dni
288 b-amyloid (1-42) w PMR 7 dni
289 Enterowirus EV w PMR metodą RT-PCR 7 dni
290 Grypa A,B, RSV, SARS metodą RT-PCR na bieżąco
291 HCV-RNA metodą RT-PCR ilościowo i jakościowo 7 dni
292 HIV – 1 RNA metodą RT-PCR 7 dni
293 HPV metodą RT-PCR 7 dni
294 Wykrywanie toksyny Clostridium Difficile metodą RT-PCR 7 dni
295 Wykrywanie materiału genetycznego Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae 7 dni
296 Wykrywanie materiału genetycznego Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR 7 dni
297 P/ciała przeciwko różyczce w kl. IgG 7 dni
298 P/ciała przeciwko różyczce w kl. IgM 7 dni
299 P/ciała przeciwko różyczce test potwierdzenia Western Blott 7 dni
300 Kalprotektyna w kale ilościowo 7 dni
301 Witamina D 25-OH 7 dni
302 Amoniak na bieżąco
303 L-mleczan (krew tętnicza) na bieżąco
304 Ca 2+ Wapń zjonizowany (krew tętnicza) na bieżąco
305 Clostridium difficile A/B toksyna + GDH do 48 godzin
306 Borelioza test potw. Western Blott w płynie M-R 7 dni
307 Borelioza IgM w płynie M-R 7 dni
308 Borelioza IgG w płynie M-R 7 dni
309 Proteinogram po zebraniu 10 sztuk
310 Panel krwi 7 dni
311 Panel oddechowy 7 dni
312 Panel PMR 7 dni
313 Panel pokarmowy 7 dni
314 Panel Pneumonia – dolne drogi oddechowe do 7 dni roboczych
315 Wankomycyna 3 dni
316 Kwas walproinowy 3 dni
317 Grypa A/B/RSV na bieżąco
318 Grypa A/B/SARS-CoV-2 na bieżąco
319 Różyczka awidność 7 dni
320 Karbamazepina 3 dni
321 Grupa krwi układu ABO i Rh (dla dzieci poniżej 2 lat) na bieżąco
322 Grupa krwi układu ABO i Rh oraz p/ciała (dla dorosłych) na bieżąco
323 Oznaczenie antygenu C w z układu Rh na bieżąco
324 Pośredni test antyglobulinowy LISS (PTA) na bieżąco
325 Próba zgodności serologicznej między dawcą a biorcą met. 317kolumnową (z jednym dawcą) na bieżąco
326 BTA – bezpośredni test antyglobulinowy na bieżąco
327 Oznaczenie antygenu K z układu Kell na bieżąco
328 Oznaczenie fenotypu układu Rh na bieżąco
329 Przygotowanie osocza FFP dla biorcy (każda jednostka) na bieżąco
330 Kwalifikacja immunoglobuliny anty-D na bieżąco
331 Test korekcji dla APTT i PT na bieżąco
332 Anty HAV Total 3 dni
333 HAV IgM 3 dni
334 Przeciwciała przeciwko wirusowi Odry (Morbilli virus) IgM 7 dni
335 Przeciwciała przeciwko wirusowi Odry (Morbilli virus) IgG 7 dni
336 Przeciwciała przeciwko wirusowi Odry (Morbilli virus) Awidność 7 dni
337 Odra przeciwciała w klasie IgG w PMR pakiet 7 dni
338 Przeciwciała przeciwko wirusowi Ospy (Varicella  zoster virus) VZV IgM 7 dni
339 Przeciwciała przeciwko wirusowi Ospy (Varicella  zoster virus) VZV IgG 7 dni
340 Przeciwciała przeciwko wirusowi Ospy (Varicella  zoster virus) VZV Awidność 7 dni
341 Ospa przeciwciała w klasie IgG w PMR pakiet 7 dni
343 Alergologiczny profil pediatryczny (28 alergenów) 7 dni
344 Alergologiczny profil pokarmowy (21 alergenów) 7 dni
345 Alergologiczny profil wziewny (20 alergenów) 7 dni
346 Oznaczenie antygenu Helicobacter pylori w kale HpSA HD 3 dni
347 Standardowa procedura oznaczenia grupy krwi do wpisu na kartę (dwa oznaczenia grupy + karta) na bieżąco
348 Drugie oznaczenie grupy krwi + karta (Jeśli pacjent posiada jedno oznaczenie grupy krwi potwierdzone wynikiem) na bieżąco
349 Badanie materiału diagnostycznego w kierunku Pneumocystis jiroveci DNA 7 dni
350 Cytomegalovirus DNA badanie jakościowe i ilościowe 7 dni
351 Badanie obecności galaktomannanu Aspergillus fumigatus 7 dni
352 Androstendion * 5 dni
353 17-OH progesteron * 7 dni
354 Metoksykatecholaminy w DZM* 14 dni
355 Badanie mykologiczne w grzybicach * 28 dni
356 SHBG * 2 dni
357 Badanie ilościowe poziomu HBS-antygen * 10 dni
358 Test potwierdzenia met. Western-Blot u pacjentów z HIV * 7 dni
359 Coxackie B * 7 dni
360 ACTH (Adrenokortykotropina) * 1 dzień
361 Oznaczenie mutacji 20210G-A genu protrombiny * 30 dni
362 Aldosteron * 14 dni
363 Chromogranina typu A (CgA) * 14 dni
364 Insulinopodobny czynnik wzrostowy IGF1 * 7 dni
365 Homocysteina * 2 dni
366 hs CRP * 1 dzień
367 Mioglobina * do 2 dni
368 Katecholaminy w DZM 14 dni
369 Rec. ACHR (przeciwciała przeciwko receptorom acetylocholiny)* 15 dni roboczych
370 Przeciwciała przeciwko czynnikowi Castle’a * 10 dni
371 DHEA (hydroandosteron) * 7 dni
372 PBG (dezaminaza porfobilinogenu) w moczu * 11 dni
373 Gastryna *  
374 Hormon wzrostu * 7 dni
375 Kalcytonina * 1 dzień
376 CMV – badanie wirusologiczne PMR – IgM * 1 dzień
377 Miedź (Krew) * 14 dni
378 Miedź (Mocz) * 7 dni
379 Ceruloplazmina w surowicy * 7 dni
380 5-HIAA – kwas 5 hydroksyindolooctowy (w moczu) * 10 dni
381 ALA-kwas delta-aminolewulinowy (w moczu) * 14 dni
382 Oznaczenie HLA-B27 * 7 dni
383 Ilościowe oznaczenie stężenia 6-tioguaniny oraz 6-metylmerkaptopuryny* 8 dni
384 Badanie w kierunku anty-Aspergillus (surowica)* 14 dni
385 Cytomegalowirus DNA badanie jakościowe i ilościowe (krew, BAL)* 10 dni
386 Antykoagulant tocznia (test przesiewowy)+kolejne etapy* 7 dni
387 Chrom (surowica, osocze)* 14 dni
388 Chrom w moczu* 15 dni
389 Kobalt (surowica, krew EDTA)* 15 dni
390 Kobalt w moczu* 15 dni
391 CK-MB mass (surowica)* 15 dni
392 VDRL (surowica)* 3 dni
393 FTA ilościowo (surowica)* 3 dni
394 FTA-ABS FTA-ABS7 (surowica)* 7 dni
395 Odczyn hemaglutynacji TPHA (surowica, PMR)* 7 dni
396 Podklasy IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) (surowica)* 7 dni
397 Podklasy IgG1 (surowica)* 10 dni
398 Podklasy IgG2 (surowica)* 10 dni
399 Podklasy IgG3 (surowica)* 10 dni
400 Podklasy IgG4 (surowica)* 10 dni
401 HE4 (surowica)* 10 dni
402 Ocean ryzyka nabłonkowego raka jajnika – ROMA (HE4+Ca125+ocean ryzyka) (surowica)* 3 dni
403 Miedź wydalanie – dobowa zbiórka moczu (DZM)* 3 dni
404 Od. precypitacyjny alveolitis allergica u dzieci (surowica)* 15 dni
405 Od. precypitacyjny w kierunku grzybic płuc “G” (surowica)* 15 dni
406 Od. precypitacyjny alveolitis allergica u dorosłych (surowica)* 10 dni
407 Mioglobina (surowica)* 15 dni
408 Deaminaza adenozyny (ADA) (surowica)* 15 dni
409 Deaminaza adenozyny (ADA) w płynie z jamy opłucnej* 10 dni
410 Ocena preparatu bezposredniego oraz posiew w kierunku dernatofitów* 10 dni
411 Oznaczenie anty-MUSK* 30 dni
412 Oznaczenie przeciwciał ASMA (p/mięśniom gładkim)* 14 dni
413 Oznaczenie przeciwciał TOKSOCARA* 5 dni
414 Oznaczenie mutacji genu HFE* 4 dni
415 Oznaczenie przeciwciał p/ BARTONELLA HENSELAE QUINTANA w klasie IgM i IgG* 7 dni
416 Oznaczenie białka 14-3-3 7 dni
417 Oznaczenie antygenu raka płaskonabłonkowego SCC-Ag (krew)* 7 dni
418 Badanie DNA HBV jakościowo (zakres liniowy testu do 30 IU/mL) * 5 dni
419 Badanie DNA HBV ilościowo (zakres liniowy testu do 30 IU/mL)* 14 dni
420 Badanie genotypu HCV (met. PCR) * 14 dni
421 Badanie Polimorfizmu Interleukiny IL-28  * 14 dni
422 Badanie RNA HCV metodą PCR jakościowo/ilościowo * 14 dni
423 Badanie RNA HIV metodą PCR jakościowo * 14 dni
424 Badanie RNA HIV metodą PCR ilościowo * 14 dni
425 Alkohol metylowy (Krew) * 14 dni
426 Glikol etylowy (Krew) * na bieżąco
427 Glikol etylowy (Mocz) * na bieżąco
428 Salicylany * na bieżąco
429 Benzodiazepiny krew półilościowo * na bieżąco
430 Benzodiazepiny mocz półilościowo * na bieżąco
431 Barbiturany mocz półilościowo* na bieżąco
432 Fenobarbital we krwi ilościowo* na bieżąco
433 Fenotiazyny w moczu * na bieżąco
434 Trójcykliczne przeciwdepresyjne we krwi * na bieżąco
435 Karbamazepina (krew) * na bieżąco
436 Opiaty półilościowo w moczu * na bieżąco
437 THC półilościowo w moczu  na bieżąco
438 Amfetamina półilościowo w moczu * na bieżąco
439 Paracetamol (Acetominophen)* na bieżąco
440   do 4 godzin
441 Oznaczenie BTP * 1 dzień
442 Oznaczenie aktywności ADAMTS-13* 5 dni
443 Immunofenotypowa ocena odsetka i wartości bezwzględnych limfocytów CD4 i CD8 w populacji CD3* 2 dni
444 Oznaczenie Toxoplasmoza Gondii DNA w PMR* 5 dni
445 Oznaczenie JC VIRUS DNA w PMR* 5 dni
446 Oznaczenie przeciwciał a-HEV w klasie IgM i IgG w surowicy* 5 dni
447 Agregacja płytek krwi * 2 dni
448 Oznaczenie mutacji czynnika V Leiden (metodą PCR)* 30 dni
449 Dabigatran – pomiar stężenia * do 2 godzin
450 Rywaroksaban – pomiar stężenia * do 2 godzin
451 Oznaczenie aktywności anty-Xa osocza * do 2 godzin
452 Białko S wolne (met. Turbidymetryczna) * 14 dni
453 Białko S (met. Koagulometryczna) * 14 dni
454 Białko C ( met. Koagulometryczna) * 14 dni
455 Białko C (metoda chromogenna)* 14 dni
456 Czynnik II krzepnięcia (FII)* 14 dni
457 Czynnik V krzepnięcia (FV)* 14 dni
458 Czynnik VII krzepnięcia (FVII)* 14 dni
459 Czynnik VIII krzepnięcia (FVIII)* 14 dni
460 Czynnik IX krzepnięcia (FIX)* 14 dni
461 Czynnik X krzepnięcia (FX)* 14 dni
462 Czynnik XI krzepnięcia (FXI)* 14 dni
463 Czynnik XII krzepnięcia (FXII)* 14 dni
464 Homocysteina – metodą enzymatyczną* 14 dni
465 Antytrombina/metoda rutynowa Fila/* 14 dni
466 Oznaczenie stężenia cyklosporyny (krew pełna)* 1 dzień (CITO do 3 godz.)
467 Oznaczenie stężenia mykofenolanu mofetylu (osocze EDTA)* 1 dzień
468 Oznaczenie przeciwciał PF4* 1 dzień
469 Bakterioskopia – CITO* 3h
470 Bakterioskopia AFB* 24h
471 Posiew materiału diagnostycznego w kierunku gruźlicy na podłoża płynne i stałe* 1-8 tygodni
472 Identyfikacja gatunku Mycobacterium tuberculosis 2 godz.
473 Identyfikacja prątków atypowych MOTT do grup Runyon’a 3 dni
474 Różnicowanie prątków do kompleksu MTBC lub MOTT 15 min.
475 Identyfikacja prątków atypowych – metoda PCR 2 dni
476 Lekooporność podstawowa: (SM, INH, RMP, EMB) na podłożach stałych 30 dni
477 Lekooporność poszerzona: (AN, OFX, ETA, CS, KAPR, RFB, KLOF) – na podłożach stałych 30 dni
478 Lekooporność podstawowa: (INH, SM, EMB, RMP, PZA) – system Bactec MGIT 960 TB 7 dni
479 Lekooporność poszerzona: (AN, OFX, Kapreomycyna, Kanamycyna, Moxifloksacyna ) – system Bactec MGIT 960 TB 12 dni
480 Wykrywanie DNA MTBC z jednoczesnym wykrywaniem oporności na rifampicynę lub rifampicynę i izoniazyd z posiewem na podłoża płynne i stałe   4 godz.
481 Test Xpert MTB/RIF – system GeneXpert Cepheid – z wykrywaniem oporności na rifampicynę  SONDA PROB 2 godz.
482 Wykrywanie utajonego zakażenia prątkami gruźlicy test T-SPOT TB 2 dni
483 Przechowywanie szczepów prątków do celów epidemiologicznych  (30 lat)  
484 Przygotowanie i transport szczepów prątków do podwykonawcy 1 dzień
485 Oznaczenie przeciwciał anty AQP4 i anty-MOG metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy, PMR* 21 dni
486 aNMDA – panel (surowica, PMR)* 21 dni

*Badanie wykonywane u podwykonawcy

eLaborat

Korzystając z Internetowej platformy prezentacji wyników

logo eLaborat

oświadczasz, że zapoznałeś się z poniższą klauzulą informacyjną:

KLAUZULA INFORMACYJNA

ODBIÓR WYNIKÓW W SYSTEMIE ELABORAT

Administratorem danych osobowych pacjentów jest 5 Wojskowy Szpital z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie, 30-901 Kraków,
ul. Wrocławska 1-3, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI KRS pod numerem 00000032272,
NIP: 6772081964, Regon: 351506868

Administrator danych osobowych gromadzi dane osobowe pacjentów, a to:

Identyfikator lub adres email oraz data urodzenia /PESEL. Podanie ich jest dobrowolnie, jednak niezbędne w celu wykonania przez Administratora usługi
tj. udostępnienia danych w systemie elaborat (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), dane osobowe dotyczące zdrowia (wyniki badań) na podstawie zgody osoby, dla
której świadczona jest usługa (zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

Gromadzone dane nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Administrator danych osobowych powierza prowadzenie systemu podmiotowi
przetwarzającemu Marcel S.A.

Name
REGULAMIN.pdf

Administrator danych osobowych nie przekazuje ich do państw trzecich.

Podane przez pacjentów dane będą przechowane w systemie elaborat przez 90 dni od daty pobrania badań. Dokumentacja medyczna i wyniki są
ponadto przechowywane przez Szpital na zasadach ogólnych określonych w

Name
Informacja dla Pacjenta i osób upoważnionych..pdf

Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
odwołania zgody oraz zmiany lub usunięcia danych, o ile obowiązek przechowywania danych nie wynika z przepisów prawa. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na czynności podjęte w trakcie jej obowiązywania. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami
Rozporządzenia, Usługobiorca ma prawo zawiadomić organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez emial rodo@5wszk.com.pl.

Zakład Analityki Lekarskiej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie spełnia wymagania wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23.06.2006 Dz. U. nr 61, poz. 435, pkt 7.1) “Wszystkie badania laboratoryjne muszą podlegać kontroli”.

Prowadzimy systematyczną, należycie dokumentowaną kontrolę jakości parametrów analitycznych w oparciu o wysokiej jakości materiały kontrolne.

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna w naszym laboratorium obejmuje wszystkie wykonywane badania: hematologiczne, biochemiczne, z zakresu analityki ogólnej, immunologiczne, koagulologiczne, mikrobiologiczne oraz serologiczne.

Bierzemy również udział w:

– Międzylaboratoryjnej krajowej kontroli jakości organizowanej przez: Ogólnopolski Program Zewnętrznej Oceny w zakresie badań laboratoryjnych prowadzony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (COBJwDL), Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych – POLMICRO prowadzony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, StandLab IQS,

– Międzynarodowej kontroli jakości organizowanej przez: Randox International Quality Assessment Scheme w Anglii (RIQAS), Labquality.

Dzięki prowadzonej kontroli jakości zapewniamy wymaganą, wysoką wiarygodność wydawanych wyników.