Zakład Analityki Lekarskiej (Laboratorium)

 

Lokalizacja

Budynek nr 8, parter

Rejestracja i informacja

tel. 12 63 08 273

Sekretariat

tel. 12 63 08 272
fax 12 63 26 367

 

 

Pracownia Immunologi Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

tel/fax 12 630 82 91

bankkrwi@5wszk.com.pl

O nas

Zakład Analityki Lekarskiej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie działa jako samodzielny zakład, realizuje zadania z zakresu analityki medycznej i posiada wpis do Ewidencji Laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 0054.

Zakład świadczy usługi na rzecz pacjentów Szpitala oraz nieodpłatnie dla osób posiadających skierowanie wydane przez lekarza do tego uprawnionego (oddziały lecznicze szpitala, gabinety POZ, poradnie specjalistyczne, przychodnie jednostek wojskowych).

Zakład wykonuje również komercyjnie badania na rzecz osób fizycznych i prawnych. Każdy z Państwa może wykonać u Nas badania laboratoryjne odpłatnie. Lista oraz ceny wykonywanych badań zawarte są w zakładce “Oferta badań” – proponujemy Państwu szereg badań, które można wykonać w celu profilaktyki własnego zdrowia. Dla Państwa wygody lista badań została posegregowana alfabetycznie.

W ofercie posiadamy również pakiety badań laboratoryjnych dostępne bez skierowania, dostosowane dla osób w każdym wieku, płci oraz stanu zdrowia. Nasze pakiety są wynikiem analiz, doświadczenia oraz pracy zespołowej lekarzy specjalistów i diagnostów laboratoryjnych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna daje olbrzymie możliwości monitorowania stanu zdrowia.

Badania wykonywane są przez fachowo przeszkolony personel, przy użyciu wysokiej klasy sprzętu i odczynników renomowanych firm. Zdecydowana wiekszość badań  jest realizowana na miejscu, co przekłada się na wiarygodność wyniku.

Zespół

Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej

mgr Karolina Biernot – Pamuła

Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej

e-mail: biernot.k@5wszk.com.pl

tel: 12 63 08 272

Kierownik Zespołu Techników

st. technik analityki medycznej Marzenna Wawrzeń

e-mail: m.wawrzen@5wszk.com.pl

tel: 12 63 08 272

Diagności laboratoryjni:

mgr Bal Angelika

mgr Buda Dagmara - uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Góra Agnieszka - uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Janik Barbara – Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Jędrzejewska Eliza – uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Kozłowska Dominika – Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Kuziak Weronika

mgr Maćkowiak Elżbieta

mgr Myk Zdzisława – Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Niściór Danuta – Analityk kliniczny (specjalizacja I stopnia z analityki klinicznej)

mgr Nowak Dorota – Specjalista mikrobiologii medycznej

mgr Odziewa-Krzyszakowska Dorota – Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

mgr Pieczonka-Prochownik Justyna – uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Polanowska Iwona – Specjalista mikrobiolog

mgr Siwek Weronika

mgr Szewczyk Magdalena – uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

mgr Zmorowska Justyna – Specjalista mikrobiologii medycznej

mgr Żmuda-Jańczak Magdalena

Zespół techników analityki medycznej:

Bystrowska Anna

Cora Anna

Hołuj Barbara

Miska Anna

Mitura Anna

Mrozek Grażyna

Nowak Henryka

Pardała Renata - uprawnienia do wykonywania i autoryzacji badań z zakresu Immunologii Transfuzjologicznej

Piskorowska Beata

Staroń Alicja

dr n. o zarządzaniu
i jakości Tarczoń Elżbieta

Inspektor:

Mazur Ewelina

Starsza rejestratorka medyczna:

Korbiel Jolanta

Punkt pobrań

Punkt pobierania i przyjmowania materiału do badań:

  • Poliklinika, budynek nr 1, parter, gabinet nr 5 (wejście od ul. Wrocławskiej)

Poniedziałek – piątek:  7:00 – 11:00                                                                                               

  • Zakład Analityki Lekarskiej, parter, budynek nr 8 

Poniedziałek – piątek:  15:00 – 7:00

Sobota, niedziela oraz święta:całodobowo

Realizujemy badania:

  • nieodpłatnie – dla pacjentów ze skierowaniem 5WSZK 
  • odpłatnie

Odbiór wyników jest możliwy w formie:

  • elektronicznej w zakładce “eLaborat”
  • papierowej (wyłącznie dla pacjentów realizujących badania odpłatnie) w Zakładzie Analityki Lekarskiej (Laboratorium) parter, budynek nr 8 w godzinach 14:00 – 15:00

Wszelkie informacje na temat wykonywanych badań można otrzymać pod numerem telefonu 12 63 08 273.

Przygotowanie do badań

Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych

Większość błędów i niezgodności powstających podczas całego procesu diagnostycznego generowana jest w fazie przedanalitycznej. Ważne jest zatem właściwe przygotowanie zarówno pacjenta, jak też pobranej od niego próbki oraz zrozumienie mechanizmów wpływających na efekt końcowy, czyli wynik badania laboratoryjnego.

Przygotowanie do badania:

Oferta badań
L.p. Nazwa badania Maksymalny czas oczekiwania na wynik badania (w dniach)
1 Alfa - 1 antytrypsyna    na bieżąco
2 AFP (α- 1 fetoproteina) 3 dni
3 Albumina w moczu na bieżąco
4 Albumina w płynie mózgowo-rdzeniowym na bieżąco
5 Albumina w surowicy na bieżąco
6 Alergologiczny Profil Pediatryczny w klasie IgE 7 dni roboczych
7 Alergologiczny Profil Pediatryczny Wziewny w klasie IgE 7 dni roboczych
8 Alergologiczny Profil Pokarmowy w klasie IgE 7 dni roboczych
9 Alkohol etylowy w surowicy krwi na bieżąco
10 ALT - Aminotransferaza alaninowa  na bieżąco
11 Amylaza trzustkowa na bieżąco
12 Amylaza w moczu na bieżąco
13 Amylaza w płynach z jam  ciała na bieżąco
15 Amylaza w surowicy na bieżąco
16 Antygen HBe 3 dni
17 Antygen HBs na bieżąco
18 Antygen HBs test potwierdzenia 3 dni
19 Antytrombina III ( AT3 ) na bieżąco
20 APTT - Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (czas kaolinowo-kefalinowy) na bieżąco
21 AST - Aminotransferaza asparaginianowa  na bieżąco
22 Awidność przeciwciał IgG przeciwko CMV (Cytomegalia) na bieżąco
23 Awidność przeciwciał IgG przeciwko Toksoplasma gondii 3 dni
24 Beta 2 mikroglobulina na bieżąco
25 Badanie płynu z torbieli trzustki na bieżąco
26 Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu 3 dni
27 Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego na bieżąco
28 Badanie płynu z jam ciała (opłucnej, otrzewnej) na bieżąco
29 Badanie płynu z jam ciała, przetok, różny na bieżąco
32 Badanie płynu ze stawu kolanowego na bieżąco
33 1.     Badanie płynu z torbieli trzustki (Glukoza, Amylaza, CEA) na bieżąco
34 Badanie w kierunku kiły  na bieżąco
35 Białko całkowite w surowicy na bieżąco
36 Białko w płynach z jam ciała na bieżąco
37 Białko monoklonalne w surowicy 7 dni
38 Białko monoklonalne w moczu 7 dni
39 Białko w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
40 Białko w moczu na bieżąco
41 Bilirubina bezpośrednia na bieżąco
42 Bilirubina całkowita na bieżąco
43 Bilirubina i urobilinogen w moczu na bieżąco
44 Przeciwciała przeciwko Bordetella pertussis w klasie IgA - test potwierdzenia 7 dni
45 Przeciwciała przeciwko Bordetella pertussis w klasie IgG - test potwierdzenia 7 dni
46 Ca 125 - Antygen Ca 125 3 dni
47 Ca 15-3-Antygen Ca15-3 3 dni
48 Ca 19-9 - Antygen Ca 19-9 3 dni
49 CEA - Antygen karcynoembrionalny 3 dni
50 Chlorki w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
51 Chlorki w moczu na bieżąco
52 Chlorki w płynie mózgowo-rdzeniowym na bieżąco
53 Chlorki w surowicy na bieżąco
55 Cholesterol całkowity w płynach z jam ciała na bieżąco
56 Cholesterol całkowity w surowicy na bieżąco
57 Cholesterol HDL - metoda bezpośrednia na bieżąco
58 Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia na bieżąco
59 Ciała ketonowe i glukoza w moczu na bieżąco
60 CK - Kinaza fosfokreatynowa  na bieżąco
61 CKMB - Kinaza fosfokreatynowa izoenzym  na bieżąco
62 Clostridium difficile w kale metodą RT-PCR na bieżąco
63 CRP - Białko C - reaktywne  - oznaczenie ilościowe na bieżąco
64 CRP hs na bieżąco
65 Czynnik II oraz Czynnik V Leiden – wykrywanie mutacji genu metodą RT-PCR 7 dni
66 D-Dimer - oznaczenia ilościowe na bieżąco
67 Digoksyna na bieżąco
68 Dopełniacz, składowa C3 3 dni
69 Dopełniacz, składowa C4 3 dni
70 Erytrocyty i leukocyty w płynie z jamy ciała na bieżąco
71 Esteraza cholinowa surowicy (pseudocholinesteraza) na bieżąco
72 Estradiol 3 dni
73 Ferrytyna 3 dni
74 Fibrynogen (FIBR)  na bieżąco
75 Fosfataza alkaliczna na bieżąco
76 Fosforan nieorganiczny w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
77 Fosforan nieorganiczny w moczu na bieżąco
78 Fosforan nieorganiczny w surowicy na bieżąco
79 FSH - Hormon folikulotropowy  3 dni
80 FT3 - Trijodotyronina wolna  na bieżąco
81 FT4 - Tyroksyna wolna  na bieżąco
82 GGTP - Gamma glutamylotranspeptydaza  na bieżąco
83 Glukoza w dobowej zbiórce moczu na bieżąco 
84 Glukoza w moczu na bieżąco
87 Glukoza w płynie stawowym na bieżąco
88 Glukoza w płynach z jam ciała na bieżąco
89 Glukoza w surowicy na bieżąco
90 Haptoglobina na bieżąco
91 HBV - RNA 7 dni
92 HCG - Gonadotropina kosmówkowa w surowicy na bieżąco
93 Hemoglobina glikowana ( HbA1c ) 3 dni
94 hs CRP na bieżąco
95 Przeciwciała przeciwko Helicobacter pylori w klasie IgA test potwierdzenia 7 dni
96 Przeciwciała przeciwko Helicobacter pylori w klasie IgG test potwierdzenia 7 dni
97 IgA - Immunoglobuliny A  3 dni
98 IgE - Immunoglobuliny E całkowite  3 dni
99 IgE - Immunoglobuliny E swoiste  - pojedynczy alergen 7 dni
100 IgE-Immunoglobuliny E swoiste-Ex71(E70,E85,E86,E89) - mix pierza EX 7 dni
101 IgE-Immunoglobuliny E swoiste-GX1 (G3, G4, G5, G6, G8) - mix traw 7 dni
102 IgE-Immunoglobuliny E swoiste-TX5 (T2,T4,T8,T12,T14) - mix drzew 7 dni
103 IgE-Immunoglobuliny E swoiste - WX3(W6,W9,W10,W12,W20) - mix chwastów 7 dni
104 IgG - Immunoglobuliny G  w dobowej zbiórce moczu 3 dni
105 IgG - Immunoglobuliny G  w płynie mózgowo-rdzeniowym 3 dni
106 IgG - Immunoglobuliny G  w surowicy 3 dni
107 IgM - Immunoglobuliny M  3 dni
108 Kał - antygen lamblii metodą Elisa na bieżąco
109 Kał - krew utajona  na bieżąco
110 Kał - pasożyty, jaja pasożytów w kale (1 oznaczenie) 3 dni
111 Kał - resztki pokarmowe w kale 3 dni
112 Klirens kreatyniny na bieżąco
113 Kortyzol w surowicy 3 dni
114 Kreatynina w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
115 Kreatynina w moczu na bieżąco
116 Kreatynina w surowicy na bieżąco
117 Kwas foliowy 7 dni
118 Kwas moczowy w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
119 Kwas moczowy w płynie stawowym na bieżąco
120 Kwas moczowy w surowicy na bieżąco
121 Kwasy żółciowe na bieżąco
125 LDH - Dehydrogenaza mleczanowa  w płynie stawowym na bieżąco
126 LDH - Dehydrogenaza mleczanowa  w płynach z jam ciała na bieżąco
127 LH - Hormon luteinizujący  3 dni
128 Lipaza na bieżąco
129 Lipidogram (Cholesterol całkowity, Cholesterol HDL, Cholesterol LDL, Triglicerydy, cholesterol nie HDL, cholesterol LDL-1) na bieżąco
130 Lit (Li) na bieżąco
131 Magnez całkowity 2 (Mg) w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
132 Magnez całkowity 2 (Mg) w moczu na bieżąco
133 Magnez całkowity 2+(Mg) w surowicy na bieżąco
134 Mikroalbuminuria na bieżąco
135 Mocznik w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
136 Mocznik w moczu na bieżąco
137 Mocznik w surowicy na bieżąco
138 Morfologia krwi z rozdziałem leukocytów na 5 populacji  na bieżąco
139 Narkotyki w moczu - test jakościowy - 3 parametry na bieżąco
140 Narkotyki w moczu - test jakościowy - 7 parametrów na bieżąco
141 Narkotyki - test do wykrywania zafałszowana moczu na bieżąco
142 Narkotyki – Fencyklidyna (PCP) na bieżąco
143 NT proBNP na bieżąco
144 OB - Odczyn opadania krwinek czerwonych  na bieżąco
145 Orozomukoid 3 dni
146 Panel Pneumonia (dolne drogi oddechowe) 7 dni
147 Parathormon (PTH) 7 dni
148 Płytki krwi - metodą komorową na bieżąco
149 Płytki krwi - wykluczenie małopłytkowości EDTA - zależnej (TromboExact) na bieżąco
150 Potas w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
151 Potas w moczu na bieżąco
152 Potas w surowicy na bieżąco
153 Prążki oligoklonalne – płyn mózgowo-rdzeniowy 7 dni
154 Prążki oligoklonalne – surowica 7 dni
155 Preparat z płynu mózgowo-rdzeniowego procentowy odsetek komórek na bieżąco
156 Preparat z płynu z jam ciała procentowy odsetek komórek na bieżąco
157 Progesteron 3 dni
158 Prokalcytonina  na bieżąco 
159 Prolaktyna 3 dni
160 Przeciwciała ASCA w kl. IgG (choroba Leśniowskiego - Crohna) 7 dni
161 Przeciwciała ASCA w kl. IgA (choroba Leśniowskiego - Crohna) 7 dni
162 P/ciała anty HAV Total (HAVT) 3 dni
163 P/ciała anty HAV IgM (HAVM) 3 dni
164 Przeciwciała anty - HBc IgM  3 dni
165 Przeciwciała anty - HBc Total 3 dni
166 Przeciwciała anty   HBe 3 dni
167 Przeciwciała anty - HBs (ilościowo) na bieżąco
168 Przeciwciała anty   HCV na bieżąco
169 Przeciwciała anty   HIV na bieżąco
170 Przeciwciała CMV IgM (Cytomegalia) 3 dni
171 Przeciwciała CMV IgG (Cytomegalia) 3 dni
172 Przeciwciała przeciwjądrowe - test przesiewowy ANA (U1RNP, Ro, La, CENP, Scl-70, Jo-1, Sm) 7 dni
173 Przeciwciała przeciwjądrowe przeciw dwuniciowemu DNA  (dsDNA) 7 dni
174 Przeciwciała przeciwko Centromerowi B: CENP 7 dni
175 Przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie (pANCA) 7 dni
176 Przeciwciała RNP 70 7 dni
177 Przeciwciała Ro 7 dni
178 Przeciwciała Scl-70 7 dni
179 Przeciwciała Sm 7 dni
180 Przeciwciała J o-1 7 dni
181 Przeciwciała La 7 dni
182 Przeciwciała U1RNP 7 dni
183 Przeciwciała PR3 (cANCA) 7 dni
184 Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej kl. IgA (TGT) 7 dni
185 Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej kl. IgG (TGT) 7dni
186 Przeciwciała przeciw dekarboksylazie glutaminianu kl.IgG (anty-GAD) 7 dni
187 Przeciwciała przeciw deaminowanym peptydom gliadyny kl.IgA 7 dni
188 Przeciwciała przeciw deaminowanym peptydom gliadyny kl.IgG  7 dni
189 Przeciwciała przeciw deaminowanym peptydom gliadyny kl.IgG  7 dni
190 Przeciwciała przeciw cytrulinowe kl. IgG (anty CCP) 7 dni
191 Przeciwciała przeciw Herpes simplex 1/2 IgG (HSV) w surowicy 7 dni
192 Przeciwciała przeciw Herpes simplex 1/2 IgG (HSV) w płynie mózgowo-rdzeniowym 7 dni
193 Przeciwciała przeciw Herpes simplex 1/2 IgM (HSV) w surowicy 7 dni
194 Przeciwciała anty kardiolipinowe kl.IgM  7 dni
195 Przeciwciała anty kardiolipinowe kl.IgG 7 dni
196 Przeciwciała przeciw swoistym antygenom wątroby kl.IgG (profil wątrobowy) 7 dni
197 Przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi, afzelii i garinii kl.IgM   test potwierdzenia metodą Western-blot 7 dni
198 Przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi, afzelii i garinii kl.IgG   test potwierdzenia metodą Western-blot 7 dni
199 Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej  anty TPO 3 dni
200 Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie   anty TG 3 dni
201 Przeciwciała TOXO IgM (Toksoplazmoza) 3 dni
202 Przeciwciała TOXO IgG (Toksoplazmoza) 3 dni
203 Przeciwciała przeciwko receptorom TSH  7 dni
204 Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka w kl. IgG  7 dni
205 Przeciwciała przeciwko Mycoplasma pneumoniae w kl. IgA 7 dni
206 Przeciwciała przeciwko Mycoplasma pneumoniae w kl. IgM 7 dni
207 Przeciwciała przeciwko Mycoplasma pneumoniae w kl. IgG 7 dni
208 Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae w kl. IgA 7 dni
209 Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae w kl. IgM 7 dni
210 Przeciwciała przeciwko Chlamydia pneumoniae w kl. IgG 7 dni
211 Przeciwciała anty-SARS-CoV-2  w kl. IgG 7 dni
212 Przeciwciała anty-SARS-CoV-2  w kl. IgM 7 dni
213 PSA T  - Antygen swoisty dla stercza  całkowite 3 dni
214 PSA F  - Antygen swoisty dla stercza  3 dni
215 PT - Czas protrombiny  na bieżąco
216 Retikulocyty 3 dni
217 RF - Czynnik reumatoidalny - oznaczenie ilościowe 3 dni
218 RKZ - Równowaga kwasowo zasadowa (gazometria) na bieżąco
219 Rozmaz krwi obwodowej 3 dni
220 SARS-CoV-2 RT-PCR na bieżąco
221 Sód w surowicy na bieżąco
222 Test ciążowy na bieżąco
223 Przeciwciała IgM w kierunku Boreliozy (LYME) na bieżąco
224 Przeciwciała IgG w kierunku Boreliozy (LYME) na bieżąco
225 Przeciwciała IgG w kierunku Boreliozy w płynie mózgowo-rdzeniowym  (LYME) 7 dni
226 Przeciwciała przeciw EBV w kl. IgM (mononukleoza zakaźna) 3 dni
227 Przeciwciała przeciw EBV/VCEA w kl. IgG (mononukleoza zakaźna) 3 dni
228 Przeciwciała przeciw EBV/EBNA w kl.IgG (mononukleoza zakaźna)  3 dni
229 Test obciążenia glukozą - 2 punktowy po uzgodnieniu
230 Test obciążenia glukozą - 3 punktowy po uzgodnieniu
231 Testosteron 3 dni
234 Transferyna 3 dni
235 Triglicerydy w płynach z jam otrzewnej na bieżąco
236 Triglicerydy w surowicy na bieżąco
237 Troponina I na bieżąco
238 TSH - Hormon tyreotropowy  na bieżąco
239 Wapń całkowity (Ca) w dobowej zbiórce moczu na bieżąco
240 Wapń całkowity (Ca) w moczu na bieżąco
241 Wapń całkowity (Ca) w surowicy na bieżąco
242 Wapń zjonizowany (Ca 2 +) na bieżąco
243 Wykonanie badań naukowych (bez odczynnika) - pojedyncze oznaczenie na bieżąco
244 Wymaz w kierunku Trichomonas vaginalis na bieżąco
245 Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) na bieżąco
246 Badanie ilościowe moczu z oznaczeniem czynnika hamującego wzrost bakterii 5 dni roboczych
247 Badanie bakteriologiczne i mykologiczne materiału z dróg oddechowych (gardło, nos, plwocina, BAL) 5 dni roboczych
248 BAL - posiew ilościowy 5 dni roboczych
249 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz  mykologiczne materiału z oka 5 dni roboczych
250 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne materiału z ucha 5 dni roboczych
251 Badanie bakteriologiczne oraz mykologiczne wydzieliny z pochwy 5 dni roboczych
252 Badanie bakteriologiczne na obecność Streptococcus agalactiae 4 dni roboczych
253 Badanie bakteriologiczne oraz mykologiczne wydzieliny z cewki moczowej 5 dni roboczych
254 Badanie bakteriologiczne  oraz mykologiczne nasienia 5 dni roboczych
255 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne wydzieliny z gruczołu prostaty 5 dni roboczych
256 Badanie na nosicielstwo MRSA 2 dni roboczych
257 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne: ropy, płynu stawowego, płynu z jam ciała, przetok, płynu z jamy opłucnej i otrzewnej, materiału ze zmian skórnych i innych (materiały śródoperacyjne, cewniki, dreny, materiał z zatoki 5 dni roboczych
258 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii beztlenowych: ropy, płynu stawowego, płynu z jam ciała, przetok, płynu z jamy opłucnej i otrzewnej, materiału ze zmian skórnych i innych (materiały śródoperacyjne, cewniki, dreny, materiał z zatok) 7 dni roboczych
259 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych oraz mykologiczne krwi 10 dni roboczych
260 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego 5 dni roboczych
261 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii beztlenowych płynu mózgowo-rdzeniowego 7 dni roboczych
262 Badanie bakteriologiczne oraz mykologiczne kału 5 dni
263 Badanie kału w kierunku Campylobacter coli/jejuni do 48 godzin
264 Badanie kału w kierunku norovirusa do 48 godzin
265 Badanie kału w kierunku Rotavirusów i Adenowirusów (test lateksowy) do 48 godzin
266 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych i mykologiczne żółci A, B i C. 5 dni roboczych
267 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii beztlenowych żółci A,B i C. 5 dni roboczych
268 Badanie Sporalu A i S na jałowość 7 dni roboczych
269 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych oraz mykologiczne powierzchni szpitalnych, urządzeń, powietrza itd. 7 dni roboczych
270 Badanie bakteriologiczne w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych oraz  preparatów farmaceutycznych 7 dni roboczych
271 Ocena mikroskopowa preparatu bezpośredniego na bieżąco
272 Przeciwciała przeciwko Yersinia Enterocolitica w klasie IgA - test potwierdzenia 7 dni
273 Przeciwciała przeciwko Yersinia Enterocolitica w klasie IgG test potwierdzenia 7 dni
274 Przeciwciała przeciwko Chlamydia trachomatis w kl. IgA 7 dni
275 Przeciwciała przeciwko Chlamydia trachomatis w kl. IgM 7 dni
276 Przeciwciała przeciwko Chlamydia trachomatis w kl. IgG 7 dni
277 UIBC na bieżąco 
278 Witamina B12 5 dni
279 Insulina 3 dni 
280 Peptyd C 7 dni
281 DHEAS 7 dni
282 ASO - oznaczenie ilościowe 3 dni
283 P/ciała anty b-2 glikoproteina 1 kl. IgM 7 dni
284 P/ciała anty b-2-glikoproteina 1 kl. IgG 7 dni
285 P/ciała AMA-M2-3E kl. IgG 7 dni
286 P/ciała w zespołach neurologicznych 7 dni
287 P/ciała w sklerodermii kl. IgG 7 dni
288 P/ciała ANA 3 7 dni
289 P/ciała anty - MPO i anty PR3 kl. IgG (test ANCA) 7 dni
290 Całkowite białko TAU w PMR 7 dni
291 b-amyloid (1-40) w PMR 7 dni
292 b-amyloid (1-42) w PMR 7 dni
293 Grypa A,B, RSV, SARS metodą RT-PCR na bieżąco
294 HCV-RNA metodą RT-PCR ilościowo i jakościowo 7 dni
295 HIV - 1 RNA metodą RT-PCR 7 dni
296 HPV metodą RT-PCR 7 dni
297 Wykrywanie toksyny Clostridium Difficile metodą RT-PCR 7 dni
298 Wykrywanie materiału genetycznego Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae 7 dni
299 Wykrywanie materiału genetycznego Chlamydia trachomatis metodą RT-PCR 7 dni
300 P/ciała przeciwko różyczce w kl. IgG 7 dni
301 P/ciała przeciwko różyczce w kl. IgM 7 dni
302 P/ciała przeciwko różyczce test potwierdzenia Western Blott 7 dni
303 Kalprotektyna w kale ilościowo 7 dni
304 Witamina D 25-OH 7 dni
305 Amoniak na bieżąco
306 L-mleczan (krew tętnicza) na bieżąco
307 Ca 2+ Wapń zjonizowany (krew tętnicza) na bieżąco
308 Clostridium difficile A/B toksyna + GDH do 48 godzin
309 Borelioza test potw. Western Blott w płynie M-R 7 dni
310 Borelioza IgM w płynie M-R 7 dni
311 Borelioza IgG w płynie M-R 7 dni
312 Proteinogram po zebraniu 10 sztuk
313 Panel krwi 7 dni
314 Panel oddechowy 7 dni
315 Panel PMR 7 dni
316 Panel pokarmowy 7 dni
317 Panel Pneumonia – dolne drogi oddechowe do 7 dni roboczych
318 Wankomycyna 3 dni
319 Kwas walproinowy 3 dni
320 Grypa A/B/RSV metodą  RT-PCR na bieżąco
321 Grypa A/B/RSV/SARS-CoV-2 metodą RT-PCR na bieżąco
322 Karbamazepina 3 dni
323 Grupa krwi układu ABO i Rh (dla dzieci poniżej 2 lat) na bieżąco
324 Grupa krwi układu ABO i Rh oraz p/ciała (dla dorosłych) na bieżąco
325 Oznaczenie antygenu C w z układu Rh na bieżąco
326 Pośredni test antyglobulinowy LISS (PTA) na bieżąco
327 Próba zgodności serologicznej między dawcą a biorcą met. 317 kolumnową (z jednym dawcą) na bieżąco
328 BTA - bezpośredni test antyglobulinowy na bieżąco
329 Oznaczenie antygenu K z układu Kell na bieżąco
330 Oznaczenie fenotypu układu Rh na bieżąco
331 Przygotowanie osocza FFP dla biorcy (każda jednostka) na bieżąco
332 Kwalifikacja immunoglobuliny anty-D na bieżąco
333 Test korekcji dla APTT i PT na bieżąco 
334 Anty HAV Total 3 dni
335 HAV IgM 3 dni
336 Przeciwciała przeciwko wirusowi Odry (Morbilli virus) IgM 7 dni
337 Przeciwciała przeciwko wirusowi Odry (Morbilli virus) IgG 7 dni
338 Przeciwciała przeciwko wirusowi Odry (Morbilli virus) Awidność 7 dni
339 Odra przeciwciała w klasie IgG w PMR pakiet 7 dni
340 Przeciwciała przeciwko wirusowi Ospy (Varicella  zoster virus) VZV IgM 7 dni
341 Przeciwciała przeciwko wirusowi Ospy (Varicella  zoster virus) VZV IgG 7 dni
343 Przeciwciała przeciwko wirusowi Ospy (Varicella  zoster virus) VZV Awidność 7 dni
344 Ospa przeciwciała w klasie IgG w PMR pakiet 7 dni
345 Alergologiczny profil pediatryczny (28 alergenów) 7 dni
346 Alergologiczny profil pokarmowy (21 alergenów) 7 dni
347 Alergologiczny profil wziewny (20 alergenów) 7 dni
348 Oznaczenie antygenu Helicobacter pylori w kale HpSA HD 3 dni
349 Standardowa procedura oznaczenia grupy krwi do wpisu na kartę (dwa oznaczenia grupy + karta) na bieżąco
350 Drugie oznaczenie grupy krwi + karta (Jeśli pacjent posiada jedno oznaczenie grupy krwi potwierdzone wynikiem) na bieżąco 
351 Badanie materiału diagnostycznego w kierunku Pneumocystis jiroveci DNA 7 dni
352 Cytomegalovirus DNA badanie jakościowe i ilościowe 7 dni
353 Badanie obecności galaktomannanu Aspergillus fumigatus 7 dni
354 Test potwierdzenia HIV 1/2 metodą Western-Blot do 5 dni
355 GCR – szybki test antygenowy wykrywający Grypa A, B, RSV i SARS-CoV-2 na bieżąco
356 Paracetamol (Acetominophen) na bieżąco
357 HIV-RNA metodą RT-PCR do 5 dni
358 LEGION - antygenowy test na obecność Legionella pneumophila na bieżąco
359 P/ciała przeciw glikoproteinom IgA do 7 dni
360 P/ciała przeciw kardiolipinie kl. IgA do 7 dni
361 IF przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu do 7 dni
362 Immunofenotypowa ocena odsetka limfocytów CD19 oraz CD20 (limfocytów B)* 2 dni robocze
363 Fencyklidyna na bieżąco
364 Androstendion * 5 dni
365 17-OH progesteron * 7 dni
366 Metoksykatecholaminy w DZM* 14 dni
367 Badanie mykologiczne w grzybicach * 28 dni
368 SHBG * 2 dni
369 Badanie ilościowe poziomu HBS-antygen * 10 dni
370 Test potwierdzenia met. Western-Blot u pacjentów z HIV * 7 dni
371 Coxackie B * 7 dni
372 ACTH (Adrenokortykotropina) * 1 dzień
373 Oznaczenie mutacji 20210G-A genu protrombiny * 30 dni
374 Aldosteron * 14 dni
375 Chromogranina typu A (CgA) * 14 dni
376 Insulinopodobny czynnik wzrostowy IGF1 * 7 dni
377 Homocysteina * 2 dni
378 hs CRP * 1 dzień
379 Mioglobina * do 2 dni
380 Katecholaminy w DZM 14 dni
381 Rec. ACHR (przeciwciała przeciwko receptorom acetylocholiny)* 15 dni roboczych
382 Przeciwciała przeciwko czynnikowi Castle'a * 10 dni
383 DHEA (hydroandosteron) * 7 dni
384 PBG (dezaminaza porfobilinogenu) w moczu * 11 dni
385 Gastryna *  
386 Hormon wzrostu * 7 dni
387 Kalcytonina * 1 dzień
388 CMV - badanie wirusologiczne PMR - IgM * 1 dzień
389 Miedź (Krew) * 14 dni
390 Miedź (Mocz) * 7 dni
391 Ceruloplazmina w surowicy * 7 dni
392 5-HIAA - kwas 5 hydroksyindolooctowy (w moczu) * 10 dni
393 ALA-kwas delta-aminolewulinowy (w moczu) * 14 dni
394 Oznaczenie HLA-B27 * 7 dni
395 Ilościowe oznaczenie stężenia 6-tioguaniny oraz 6-metylmerkaptopuryny* 8 dni
396 Badanie w kierunku anty-Aspergillus (surowica)* 14 dni
397 Cytomegalowirus DNA badanie jakościowe i ilościowe (krew, BAL)* 10 dni
398 Antykoagulant tocznia (test przesiewowy)+kolejne etapy* 7 dni
399 Chrom (surowica, osocze)* 14 dni
400 Chrom w moczu* 15 dni
401 Kobalt (surowica, krew EDTA)* 15 dni
402 Kobalt w moczu* 15 dni
403 CK-MB mass (surowica)* 15 dni
404 VDRL (surowica)* 3 dni
405 FTA (surowica/PMR)* 6 dni
406 FTA ilościowo (surowica)* 3 dni
407 FTA-ABS FTA-ABS7 (surowica)* 7 dni
408 Odczyn hemaglutynacji TPHA (surowica, PMR)* 7 dni
409 Podklasy IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) (surowica)* 7 dni
410 Podklasy IgG1 (surowica)* 10 dni
411 Podklasy IgG2 (surowica)* 10 dni
412 Podklasy IgG3 (surowica)* 10 dni
413 Podklasy IgG4 (surowica)* 10 dni
414 HE4 (surowica)* 10 dni
415 Ocean ryzyka nabłonkowego raka jajnika – ROMA (HE4+Ca125+ocean ryzyka) (surowica)* 3 dni
416 Miedź wydalanie – dobowa zbiórka moczu (DZM)* 3 dni
417 Od. precypitacyjny alveolitis allergica u dzieci (surowica)* 15 dni
418 Od. precypitacyjny w kierunku grzybic płuc “G” (surowica)* 15 dni
419 Od. precypitacyjny alveolitis allergica u dorosłych (surowica)* 10 dni
420 Mioglobina (surowica)* 15 dni
421 Deaminaza adenozyny (ADA) (surowica)* 15 dni
422 Deaminaza adenozyny (ADA) w płynie z jamy opłucnej* 10 dni
423 Ocena preparatu bezposredniego oraz posiew w kierunku dernatofitów* 10 dni
424 Oznaczenie anty-MUSK* 30 dni
425 Oznaczenie przeciwciał ASMA (p/mięśniom gładkim)* 14 dni
426 Oznaczenie przeciwciał TOKSOCARA* 5 dni
427 Oznaczenie mutacji genu HFE* 4 dni
428 Oznaczenie przeciwciał p/ BARTONELLA HENSELAE QUINTANA w klasie IgM i IgG* 7 dni
429 Oznaczenie białka 14-3-3 7 dni
430 Oznaczenie antygenu raka płaskonabłonkowego SCC-Ag (krew)* 7 dni
431 Badanie DNA HBV jakościowo (zakres liniowy testu do 30 IU/mL) * 5 dni
432 Badanie DNA HBV ilościowo (zakres liniowy testu do 30 IU/mL)* 14 dni
433 Badanie genotypu HCV (met. PCR) * 14 dni
434 Badanie Polimorfizmu Interleukiny IL-28  * 14 dni
435 Badanie RNA HCV metodą PCR jakościowo/ilościowo * 14 dni
436 Badanie RNA HIV metodą PCR jakościowo * 14 dni
437 Badanie RNA HIV metodą PCR ilościowo * 14 dni
438 Alkohol metylowy (Krew) * 14 dni
439 Glikol etylowy (Krew) * na bieżąco
440 Glikol etylowy (Mocz) * na bieżąco
441 Salicylany * na bieżąco
442 Benzodiazepiny krew półilościowo * na bieżąco
443 Benzodiazepiny mocz półilościowo * na bieżąco
444 Barbiturany mocz półilościowo* na bieżąco
445 Fenobarbital we krwi ilościowo* na bieżąco
446 Fenotiazyny w moczu * na bieżąco
447 Trójcykliczne przeciwdepresyjne we krwi * na bieżąco
448 Karbamazepina (krew) * na bieżąco
449 Opiaty półilościowo w moczu * na bieżąco
450 THC półilościowo w moczu   na bieżąco
451 Amfetamina półilościowo w moczu * na bieżąco
452 Paracetamol (Acetominophen)* na bieżąco
453 Oznaczenie BTP * 1 dzień
454 Oznaczenie aktywności ADAMTS-13* 5 dni
455 Immunofenotypowa ocena odsetka i wartości bezwzględnych limfocytów CD4 i CD8 w populacji CD3* 2 dni
456 Oznaczenie Toxoplasmoza Gondii DNA w PMR* 5 dni
457 Oznaczenie JC VIRUS DNA w PMR* 5 dni
458 Oznaczenie przeciwciał a-HEV w klasie IgM i IgG w surowicy* 5 dni
459 Agregacja płytek krwi * 2 dni
460 Oznaczenie mutacji czynnika V Leiden (metodą PCR)* 30 dni
461 Dabigatran - pomiar stężenia * do 2 godzin
462 Rywaroksaban - pomiar stężenia * do 2 godzin
463 Oznaczenie aktywności anty-Xa osocza * do 2 godzin
464 Białko S wolne (met. Turbidymetryczna) * 14 dni
465 Białko S (met. Koagulometryczna) * 14 dni
466 Białko C ( met. Koagulometryczna) * 14 dni
467 Białko C (metoda chromogenna)* 14 dni
468 Czynnik II krzepnięcia (FII)* 14 dni
469 Czynnik V krzepnięcia (FV)* 14 dni
470 Czynnik VII krzepnięcia (FVII)* 14 dni
471 Czynnik VIII krzepnięcia (FVIII)* 14 dni
472 Czynnik IX krzepnięcia (FIX)* 14 dni
473 Czynnik X krzepnięcia (FX)* 14 dni
474 Czynnik XI krzepnięcia (FXI)* 14 dni
475 Czynnik XII krzepnięcia (FXII)* 14 dni
476 Homocysteina – metodą enzymatyczną* 14 dni
477 Antytrombina/metoda rutynowa Fila/* 14 dni
478 Oznaczenie stężenia cyklosporyny (krew pełna)* 1 dzień (CITO do 3 godz.)
479 Oznaczenie stężenia mykofenolanu mofetylu (osocze EDTA)* 1 dzień
480 Oznaczenie przeciwciał PF4* 1 dzień
481 Bakterioskopia – CITO* 3h
482 Bakterioskopia AFB* 24h
483 Posiew materiału diagnostycznego w kierunku gruźlicy na podłoża płynne i stałe* 1-8 tygodni
484 Identyfikacja gatunku Mycobacterium tuberculosis* 2 godz.
485 Identyfikacja prątków atypowych MOTT do grup Runyon’a* 3 dni
486 Różnicowanie prątków do kompleksu MTBC lub MOTT* 15 min.
487 Identyfikacja prątków atypowych – metoda PCR* 2 dni
488 Lekooporność podstawowa: (SM, INH, RMP, EMB) na podłożach stałych* 30 dni
489 Lekooporność poszerzona: (AN, OFX, ETA, CS, KAPR, RFB, KLOF) – na podłożach stałych* 30 dni
490 Lekooporność podstawowa: (INH, SM, EMB, RMP, PZA) - system Bactec MGIT 960 TB* 7 dni
491 Lekooporność poszerzona: (AN, OFX, Kapreomycyna, Kanamycyna, Moxifloksacyna ) – system Bactec MGIT 960 TB* 12 dni
492 Wykrywanie DNA MTBC z jednoczesnym wykrywaniem oporności na rifampicynę lub rifampicynę i izoniazyd z posiewem na podłoża płynne i stałe* 4 godz.
493 Test Xpert MTB/RIF – system GeneXpert Cepheid – z wykrywaniem oporności na rifampicynę  SONDA PROB* 2 godz.
494 Wykrywanie utajonego zakażenia prątkami gruźlicy test T-SPOT TB* 2 dni
495 Przechowywanie szczepów prątków do celów epidemiologicznych  (30 lat)* -
496 Przygotowanie i transport szczepów prątków do podwykonawcy* 1 dzień
497 Oznaczenie przeciwciał anty AQP4 i anty-MOG metodą immunofluorescencji pośredniej w surowicy, PMR* 21 dni
498 aNMDA – panel (surowica, PMR)* 21 dni
499 Borrelia burgdorferi DNA (PMR/ krew)* 10 dni roboczych
500 Tick-borne Encephalitis Virus RNA (PMR/krew)* 14 dni roboczych
501 Poliomawirus (JCV) DNA (PMR/krew)* 14 dni roboczych
502 Przeciwciała przeciw swoistej kinazie tyrozyny (MuSK) metoda RIA (surowica)* 10 dni roboczych
503 Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) – (surowica)* 10 dni roboczych
504 Aktywność enzym S-metylotransferazy tiopuryny (TMPT)* 10 dni roboczych
505 Przeciwciała przeciw kanałom potasowym (VGKC) – (surowica)* 14 dni roboczych
506 Przeciwciała przeciw kanałom wapniowym w surowicy typu PQ i N* 14 dni roboczych
507 Przeciwciała HDV (delta)* 4 dni robocze
508 Ocena aktywności cytochromu P450 2C9-identyfikacja alleli 2 i 3 genu CYP2C9 przy leczeniu candersartanem irbesantanem lub warfaryną* 27 dni
509 anty-Ascaris  lumbricoides IgG* 3 dni
510 anty-Echinococcus sp. IgG – test ELISA , przeciwciała IgG* 5 dni
511 anty-Echinococcus sp. IgG – test potwierdzający metodą WB IgG* 10 dni roboczych
512 anty-Entameba histolytyca IgG kl. IgG/IgM* 10 dni roboczych
513 anty-Schistostoma mansoni – test ELISA kl. IgG* 10 dni roboczych
514 Ag Streptococcus pneumoniae* 5 dni roboczych
515 Ag Legionella. Pneumophila* 8 dni roboczych
516 Immunofenotypowa ocena odsetka limfocytów B (limfocyty CD19 oraz CD20)* 2 dni
517 Gonadotropina kosmówkowa (B-HCG) marker nowotworowy (L47)* 7 dni
*Badanie wykonywane u podwykonawcy
eLaborat

Korzystając z Internetowej platformy prezentacji wyników

logo eLaborat

oświadczasz, że zapoznałeś się z poniższą klauzulą informacyjną:

KLAUZULA INFORMACYJNA

ODBIÓR WYNIKÓW W SYSTEMIE ELABORAT

Administratorem danych osobowych pacjentów jest 5 Wojskowy Szpital z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie, 30-901 Kraków,
ul. Wrocławska 1-3, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI KRS pod numerem 00000032272,
NIP: 6772081964, Regon: 351506868

Administrator danych osobowych gromadzi dane osobowe pacjentów, a to:

Identyfikator lub adres email oraz data urodzenia /PESEL. Podanie ich jest dobrowolnie, jednak niezbędne w celu wykonania przez Administratora usługi
tj. udostępnienia danych w systemie elaborat (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie), dane osobowe dotyczące zdrowia (wyniki badań) na podstawie zgody osoby, dla
której świadczona jest usługa (zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

Gromadzone dane nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Administrator danych osobowych powierza prowadzenie systemu podmiotowi
przetwarzającemu Marcel S.A.

Name
REGULAMIN.pdf

Administrator danych osobowych nie przekazuje ich do państw trzecich.

Podane przez pacjentów dane będą przechowane w systemie elaborat przez 90 dni od daty pobrania badań. Dokumentacja medyczna i wyniki są
ponadto przechowywane przez Szpital na zasadach ogólnych określonych w

Name
Informacja dla Pacjenta i osób upoważnionych..pdf

Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
odwołania zgody oraz zmiany lub usunięcia danych, o ile obowiązek przechowywania danych nie wynika z przepisów prawa. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na czynności podjęte w trakcie jej obowiązywania. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami
Rozporządzenia, Usługobiorca ma prawo zawiadomić organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez emial rodo@5wszk.com.pl.

Zakład Analityki Lekarskiej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie spełnia wymagania wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23.06.2006 Dz. U. nr 61, poz. 435, pkt 7.1) “Wszystkie badania laboratoryjne muszą podlegać kontroli”.

Prowadzimy systematyczną, należycie dokumentowaną kontrolę jakości parametrów analitycznych w oparciu o wysokiej jakości materiały kontrolne.

Kontrola wewnątrzlaboratoryjna w naszym laboratorium obejmuje wszystkie wykonywane badania: hematologiczne, biochemiczne, z zakresu analityki ogólnej, immunologiczne, koagulologiczne, mikrobiologiczne oraz serologiczne.

Bierzemy również udział w:

– Międzylaboratoryjnej krajowej kontroli jakości organizowanej przez: Ogólnopolski Program Zewnętrznej Oceny w zakresie badań laboratoryjnych prowadzony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi (COBJwDL), Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych – POLMICRO prowadzony przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, StandLab IQS,

– Międzynarodowej kontroli jakości organizowanej przez: Randox International Quality Assessment Scheme w Anglii (RIQAS), Labquality.

Dzięki prowadzonej kontroli jakości zapewniamy wymaganą, wysoką wiarygodność wydawanych wyników.