Pakiet onkologiczny (DiLO)

Pakiet onkologiczny (DiLO)

Kontakt

Zespół ds. pakietu onkologicznego
tel. 12 63 08 089
e-mail: dilo@5wszk.com.pl

Kierownik Zespołu
Marcin Pochroń
e-mail: m.pochron@5wszk.com.pl

Koordynatorzy leczenia onkologicznego:
mgr Patrycja Bulek
e-mail: p.bulek@5wszk.com.pl
Izabela Wronka-Sporysz
e-mail: i.wronka-sporysz@5wszk.com.pl

Lokalizacja

Budynek nr 1, piętro II, gabinet 225


Każdy pacjent z podejrzeniem nowotworu złośliwego ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach tzw. Pakietu onkologicznego.

5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie posiada szeroką bazę diagnostyczno – leczniczą, która umożliwia przeprowadzenie wszelkich procedur związanych zarówno z diagnostyką jak i leczeniem operacyjnym pacjentów zgłaszających się z wydaną Kartą Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).

Kartę DiLO może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jeśli podejrzewa u pacjenta nowotwór lub lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli podejrzewa bądź zdiagnozuje nowotwór złośliwy. Pacjent może otrzymać kartę także w oddziale szpitalnym (SZP) – gdy w wyniku hospitalizacji zostanie u niego wykryty i potwierdzony histopatologicznie nowotwór złośliwy.

Rejestracja

REJESTRACJA PACJENTÓW Z WYDANĄ KARTĄ DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO

Rejestracja do poradni w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej odbywa się w Punkcie Onkologicznym 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego SP ZOZ w Krakowie – budynek nr 1, piętro II, gab. 225:

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • przez osoby trzecie.

Rejestracja na oddziały szpitalne odbywa się zgodnie z zaplanowanymi przez oddział harmonogramami kwalifikacji.

Diagnostyka onkologiczna

Diagnostyka onkologiczna w warunkach ambulatoryjnych w ramach pakietu onkologicznego, prowadzona jest w następujących poradniach specjalistycznych: endokrynologicznej, gastroenterologicznej, chorób wątroby, dermatologicznej, neurologicznej, chorób płuc, ginekologiczno-położniczej, chirurgii ogólnej, proktologicznej, chirurgii onkologicznej, neurochirurgicznej, ortopedycznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, urologicznej.

Postępowanie diagnostyczne w ramach karty DiLO obejmuje wykonanie niezbędnych badań m.in. badań histopatologicznych, endoskopowych, MR, TK, USG, RTG, mammografia celem wykluczenia lub potwierdzenia nowotworu. Badania wykonywane są w pracowniach/zakładach diagnostycznych zlokalizowanych na terenie 5WSzKzP lub Centrum Diagnostycznym VOXEL (PET-TK) i w Centrum Medycznym iMed24 (MR prostaty i MR piersi).

UWAGA! Do zakończenia diagnostyki onkologicznej niezbędna jest wizyta kontrolna w poradni z wynikami zleconych badań.

Konsylium onkologiczne

Po przeprowadzonej diagnostyce ambulatoryjnej bądź zabiegu diagnostycznym na oddziale, w wyniku których zostaje rozpoznany nowotwór złośliwy zwoływane jest Konsylium onkologiczne. Konsylium odbywa się w każdy wtorek o godz. 13.30. Zespół specjalistów na podstawie wyników badań i dokumentacji medycznej pacjenta opracowuje plan i harmonogram postępowania terapeutycznego oraz kwalifikuje pacjenta do leczenia operacyjnego bądź leczenia skojarzonego, chemioterapii lub radioterapii. W skład Konsylium wchodzą m.in. lekarze następujących specjalizacji:

 • onkologii klinicznej,
 • radioterapii onkologicznej,
 • chirurgii onkologicznej lub innej dziedziny zabiegowej odpowiedniej dla danego umiejscowienia nowotworu.
Koordynator leczenia

Nadzór nad przebiegiem leczenia pacjenta onkologicznego w 5WSZK sprawują Koordynatorzy leczenia onkologicznego. Do zadań Koordynatorów należy:

 • koordynowanie planu leczenia ustalonego przez Konsylium,
 • udział w posiedzeniach Konsylium,
 • umawianie terminów zleconych badań i kwalifikacji w ośrodkach zewnętrznych,
 • udzielanie pacjentom informacji związanych z leczeniem onkologicznym,
 • współpraca z personelem medycznym oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi w przedmiotowym zakresie.
Leczenie onkologiczne

Leczenie onkologiczne w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie w postaci procedur zabiegowych odbywa się w następujących klinikach/oddziałach: endokrynologii, gastroenterologii, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii ogólnej i onkologicznej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, okulistyki, otolaryngologii i urologii. Rejestracja na oddziały szpitalne odbywa się w trybie pilnym onkologicznym zgodnie z zaplanowanymi przez oddział harmonogramami kwalifikacji.

W przypadku konieczności kontynuacji leczenia w ramach chemioterapii pacjent kierowany jest do innych podmiotów leczniczych realizujących chemioterapię współpracujących z 5WSZK, zgodnie z preferencjami pacjenta.

W przypadku konieczności leczenia w ramach radioterapii pacjent kierowany jest do innych podmiotów leczniczych realizujących radioterapię współpracujących z 5WSZK, zgodnie z preferencjami pacjenta.

Linki