"Wsparcie oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie poprzez kompleksowe doposażenie"

Nazwa projektu: "Wsparcie oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie poprzez kompleksowe doposażenie.”

Nr projektu: POIS.11.03.00-00-0097/22

Skrócony opis projektu:

Projekt zakłada doposażenie placówki zarówno w zasoby medyczne jak i niemedyczne, w następujących oddziałach:

1. Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii

2. Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

3. Klinika Kardiologii

4. Klinika Chirurgii Ogólnej Onkologicznej i Naczyniowej

5. Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi

6. Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii

7. Oddział Neurochirurgii/sala operacyjna neurochirurgiczna

8. Zakład Analityki lekarskiej

Planowany jest także zakup infrastruktury informatycznej.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest unowocześnienie i dostosowanie infrastruktury szpitala  do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19 oraz zabezpieczenia szpitala przed kolejną falą zachorowań.

Inwestycja przyniesie odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu. Cele bezpośrednie (szczegółowe), jakie zostaną uzyskane w wyniku realizacji projektu, to:

•   podniesienie jakości świadczonych usług medycznych,

•   zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych,

•   skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie,

•   podniesienie standardu diagnostyki,

•   zapewnienie pacjentom warunków pobytu na jak najwyższym poziomie,

•   poprawę obsługi pacjentów,

•   poprawę stanu infrastruktury technicznej szpitala,

•   wzrost atrakcyjności placówki jako miejsca ratowania życia i zdrowia,

•   zwiększenie szans uratowania życia pacjenta w przypadkach ciężkich

•   poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej dostępność specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych

Projekt jest w całości finansowany przez Unię Europejską w ramach reakcji na pandemie COVID-19. Wartość projektu wynosi 19 240 382,57 zł.

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem dnia 31.03.2023 r. realizacji ww. projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

• specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub

• elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).