Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

PROJEKTY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Tytuł Projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20

Informacje o projekcie:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z podjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 maja 2020 roku Uchwały nr 654/20 o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” w ramach Działania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Małopolskim a 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Głównym celem 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie w ramach realizowanego projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania COVID-19 na terenie szpitala. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie w ramach w/w projektu obejmuje:
1. Zakup trzech urządzeń do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru
2. Wykonanie dwóch instalacji gazów medycznych (tlenowych, próżniowych, powietrznych)
3. Zakup umywalek medycznych i armatury medycznej

Wartość przyznanego 5 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką SPZOZ w Krakowie dofinansowania na działania związane z epidemią COVID-19 w ramach w/w projektu wynoszą: 800.000,00 zł brutto.