Konkursy (konkursy i zamówienia rozpoczęte przed 1.04.2023 r. znajdują się na archiwalnej wersji strony) || https://pre.5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

Nr referencyjny Nazwa Termin składania ofert Termin otwarcia ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia Tryb postępowania
3A/ZP/KONT/2024

zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Kardiologii oraz Pracowni Hemodialz

Usługi Konkursy inne
34/ZP/KONT/2024

zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Usługi Konkursy inne
33/ZP/KONT/2024

udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 WSZK w Krakowie poprzez wykonywanie opisów badań

Usługi Konkursy inne
32/ZP/KONT/2024

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: udzielanie świadczeń w Zakładzie Radiologii w 5 WSZK w Krakowie

Usługi Konkursy inne
31/ZP/KONT/2024

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Neurochirurgicznej

Usługi Konkursy inne
30/ZP/KONT/2024

zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi i Gabinetu Laryngologicznego Polikliniki

Usługi Konkursy inne
29/ZP/KONT/2024

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia potrzeb POZ

Usługi Konkursy inne
28/ZP/KONT/2024

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Poradni Laryngologicznej w godzinach popołudniowych w 5 WSZK w Krakowie

Usługi Konkursy inne
27/ZP/KONT/2024

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Dermatologicznej i Gabinetu Orzeczniczego Dermatologicznego

Usługi Konkursy inne
26/ZP/KONT/2024

udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie funkcji lekarza kierującego Specjalistyczną Przychodnią Stomatologiczną w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Usługi Konkursy inne