Kliniczny Oddział Urologiczny

Lokalizacja

Budynek nr 4, piętro 2

Sekretariat

tel. 12 63 08 213

Napisz do nas

O nas

Kliniczny Oddział Urologiczny funkcjonuje od 1980 roku.
Planowe zabiegi operacyjne otwarte i endoskopowe wykonujemy w przydzielonych dniach dla Oddziału w Centralnym Bloku Operacyjnym szpitala.

W oddziale pracuje czterech specjalistów urologów.

Działalność

Działalność Oddziału obejmuje:

 • diagnostykę schorzeń układu moczowego i szeroki zakres zabiegów operacyjnych otwartych i endoskopowych, w ostatnich kilku latach poszerzono operacje laparoskopowe - radykalne prostatektomie, cystektomie i zabiegi nerek,
 • diagnostykę i leczenie operacyjne chorób nowotworowych układu moczowego,
 • diagnostykę i leczenie operacyjne nawrotowych zwężeń cewki moczowej.

Stosujemy szeroki zakres małoinwazyjnych metod operacyjnych w schorzeniach urologicznych m.in.:

 • endoskopowe leczenie chorób cewki moczowej, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego,
 • endoskopowe kruszenie kamieni w moczowodach i pęcherzu moczowym,
 • zakładanie przezskórnych przetok nerkowych i pęcherzowych,
 • wewnętrzne protezowanie moczowodów,
 • leczenie torbieli nerkowych przez punkcję i drenaż przezskórny.

Wykonujemy nowoczesną diagnostykę urologiczną m.in.

 • badanie USG jąder,
 • USG przezodbytnicze,
 • wewnętrzną, optyczną diagnostykę górnych i dolnych dróg moczowych,
 • endoskopowe pobieranie materiału do badań histopatologicznych.

Oddział specjalizuje się w endoskopowych operacjach nowotworów pęcherza moczowego i łagodnego rozrostu prostaty z wykorzystaniem nowoczesnych bipolarnych plazmowych elektroresektorów oraz celowanej biopsji prostaty pod kontrolą transrektalnej głowicy USG.

Personel i kontakt

Ordynator
dr n. med. Krzysztof Ścisłowicz
specjalista urolog
tel. 12 63 08 169

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Jadwiga Kot
tel. 12 63 08 171

Lekarze:
lek. Michał Dybała FEBU
specjalista urolog

lek. Tadeusz Hessel
specjalista urolog FEBU

ppłk lek. Jarosław Jakubiak
specjalista urolog

lek. Maciej Kmita
specjalista urolog FEBU

Dyżurka lekarzy
tel. 12 63 08 170

Dyżurka pielęgniarek
tel. 12 63 08 216

Informacje dla pacjenta

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI I SPOSOBIE ZAPISANIA SIĘ NA LISTĘ OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA

KLINICZNY ODDZIAŁ UROLOGICZNY

Kwalifikacje do przyjęcia do Klinicznego Oddziału Urologicznego odbywają się w każdy wtorek w godzinach 8:30-10:00 w Poradni Urologicznej (Poliklinika - budynek nr 12, parter, gabinet 013).

Kwalifikacje będą wykonywane u pacjentów zgodnie z terminem wyznaczonym przez Rejestrację Polikliniki znajdującą się w budynku nr 1 i nr 12.

Do kwalifikacji pacjent powinien mieć ze sobą:

 • skierowanie do Oddziału Urologicznego
 • dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia będącego przyczyną potrzeby hospitalizacji
 • dokumentację innych istotnych chorób
 • szczegółowy spis stosowanych przez pacjenta leków.

INFORMACJA DLA PACJENTA

1. Celem założenia historii choroby oraz przyjęcia do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Klinicznego Oddziału Urologicznego oraz Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej należy zgłosić się:
a) bezpośrednio na oddział (budynek nr 4, II piętro) – o godzinie 7.30, w przypadku przyjęć planowych w dni powszednie od poniedziałku do piątku,
b) do budynku nr 24, w godzinach 8.00-9.00 – w przypadku przyjęć w niedzielę i święta.
2. W dniu przyjęcia na oddział należy zgłosić się na czczo oraz zabrać: rzeczy osobiste, zażywane leki, posiadaną dokumentację medyczną.
3. Telefon do sekretariatu (12) 63 08 213.