Staż

Lekarze ubiegający się o staż kierunkowy, proszeni są o dostarczenie dokumentów znajdujących się poniżej, do Działu Kadr w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie: