„Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie”

4. Nazwa projektu: „Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie”

Nr projektu POIS.09.01.00-00-0231/17.

Skrócony opis projektu: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 5Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Cele projektu:

  • Zwiększenie dostępności i poprawa jakości udzielanych świadczeń ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ.
  • Zwiększenia liczby leczonych w placówce.· Poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.
  • Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia życia.
  • Zapewnienie pełnego dostępu do stanowisk krótkotrwałej intensywnej terapii już na poziomie SOR.

Wartość projektu: 700 00,00 PLN z czego finansowanie ze środków Unii Europejskiej : 595 000,00 PLN.