Klinika Okulistyki

Lokalizacja

Budynek nr 24, parter

Sekretariat

12 63 08 128
504 944 676
okulistyka@5wszk.com.pl

Rejestracja

12 63 08 123

 

O nas

Klinika Okulistyki wraz z Przychodnią Okulistyczną profesjonalnie pomaga Pacjentom z chorobami oczu.

Lekarze specjaliści i rezydenci, wykwalifikowane pielęgniarki oraz personel pomocniczy tworzą zgrany, zaangażowany w leczenie i życzliwy zespół pracowników.

Dysponujemy najwyższej jakości sprzętem diagnostycznym i leczniczym. W strukturze Przychodni funkcjonuje sala zabiegowa, a w ramach Kliniki – blok operacyjny.

Realizujemy kompleksowe leczenie – zachowawcze, zabiegowe i operacyjne – dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z naszych Pacjentów.

Zapraszamy do zapoznania się z DZIAŁALNOŚCIĄ KLINIKI i INFORMACJAMI DLA PACJENTÓW.

Działalność

Leczenie w Przychodni Okulistycznej i w Klinice Okulistyki realizujemy na bieżąco, bez długiego czasu oczekiwania w kolejce!

Działalność Przychodni Okulistycznej obejmuje:

 •     diagnostykę i leczenie zachowawcze chorób oczu w ramach:
  - Poradni leczenia jaskry
  - Poradni leczenia schorzeń siatkówki
  - Poradni leczenia schorzeń rogówki
  - Poradni leczenia zapaleń błony naczyniowej
  - Poradni okulistycznej ogólnoprofilowej
 •     leczenie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) w ramach programu lekowego
 •     leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) w ramach programu lekowego
 •     drobne zabiegi chirurgiczne
  - usuwanie drobnych zmian skórnych – m.in. gradówek, brodawek, kępek żółtych
 •     zabiegi z zastosowaniem lasera
  - YAG-kapsulotomia tylna (leczenie zaćmy wtórnej)
  - YAG-irydotomia (leczenie jaskry)
  - SLT (leczenie jaskry)
  - fotokoagulacja siatkówki (leczenie retinopatii cukrzycowej, zakrzepów, zabezpieczanie zwyrodnień, rozwarstwień i otworów siatkówki)
 •     badania na potrzeby medycyny pracy i orzecznictwa wojskowo-lekarskiego

Działalność Kliniki obejmuje:

 •     leczenie zaćmy
  - operacje metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem indywidualnie dobieranych sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych
  - łączone zabiegi usunięcia zaćmy i astygmatyzmu z wszczepieniem torycznych soczewek wewnątrzgałkowych
  - stosujemy wyłącznie soczewki czołowych producentów, posiadające europejski certyfikat jakości
  - w razie potrzeby wykonujemy usunięcie zaćmy obojga oczu w jednym zabiegu
 •     leczenie jaskry
  - operacje metodą klasyczną (trabekulektomia)
  - operacje z zastosowaniem implantów drenujących (m. in. ExPRESS, XEN, zastawka Ahmeda) - zabiegi endoskopowej cyklofotokoagulacji (ECP)
  - trabekulotomia ab interno (GATT)
 •       leczenie schorzeń ciała szklistego i siatkówki
  - operacje witrektomii z powodu odwarstwienia siatkówki, retinopatii cukrzycowej, błon nasiatkówkowych, otworów plamki żółtej, trakcji szklistkowo-siatkówkowych
  - operacje opasania gałki ocznej z powodu odwarstwienia siatkówki
  - zastrzyki z preparatami antyVEGF (Eylea, Lucentis, Avastin) – leczenie m. in. retinopatii cukrzycowej, zakrzepów siatkówki, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
  - implanty wewnątrzgałkowe Ozurdex (stopniowo uwalniające steryd dexamethason) w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych.
 •     leczenie schorzeń rogówki
  - leczenie zachowawcze i zaopatrywanie chirurgiczne zapaleń, owrzodzeń oraz perforacji rogówki, m. in. naszywanie opatrunku z błony owodniowej
  - zabiegi przeszczepienia rogówki
  zabiegi chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w przypadku odwinięcia, podwinięcia, pseudoopadania (zwiotczenia) lub opadania powiek
  - usuwanie skrzydlików (także z przeszczepem spojówki) oraz innych zmian powierzchni okusuwanie - zmian skórnych – m.in. guzków, większych brodawek (z możliwością wykonania badania histopatologicznego)
 •     leczenie zmian pourazowych
  - zaopatrywanie chirurgiczne ran powiek i gałki ocznej
  - rekonstrukcja ubytków tęczówki
  - zabiegi naprawcze przemieszczonych (podwichniętych, zwichniętych) soczewek naturalnych i sztucznych
  - enukleacje gałek ocznych (w razie ślepoty i współistniejącego bolesnego zaniku lub ze wskazań onkologicznych), także z wszczepieniem implantów wewnątrzoczodołowych
Personel i kontakt

Kierownik Kliniki
płk dr n. med. Tomasz Berus
tel. 12 63 08 175
mail: t.berus@5wszk.com.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Violetta Rutkowska
tel. 12 63 08 176

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Janina Cupiał
tel. 12 63 08 456

Pielęgniarka Przychodni Okulistycznej
st. piel. Beata Sokołowska

Sekretariat
mgr Izabela Perłowska
Nikola Stach
tel. 12 63 08 128, 504 944 676
e-mail: okulistyka@5wszk.com.pl

Rejestracja do Przychodni Okulistycznej
osobiście: 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00, budynek nr 24 - Klinika Okulistyki, parter
telefonicznie: 12 63 08 123 (
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00)
drogą mailową: oko@5wszk.com.pl

Lekarze – specjaliści okulistyki:
dr n. med. Anna Bogdali
lek. Renata Cebulska
dr n. med. Piotr Chaniecki
lek. Dariusz Kliszczewski
lek. Małgorzata Laskowicz
lek. Justyna Sierocka-Stępień
lek. Katarzyna Świderek
lek. Aneta Taranek
mjr lek. Paweł Tkaczyk
lek. Dorota Trela

Lekarze w trakcie specjalizacji z okulistyki:
lek. Marta Bociąga
lek. Agnieszka Byś
kpt. lek. Barbara Dobkiewicz-Rusek
lek. Katarzyna Janocha
lek. Małgorzata Kajdy
lek. Katarzyna Marszałek

lek. Kornelia Pichlińska
ppor. lek. Natalia Płaneta
lek. Anna Szewczyk

Dyżurka lekarska
tel. 12 63 08 178

Dyżurka pielęgniarska
tel. 12 63 08 177

Informacja dla Pacjenta

Leczenie w Klinice Okulistyki możliwe jest na podstawie skierowania do szpitala, leczenie w Przychodni Okulistycznej możliwe jest na podstawie skierowania do poradni okulistycznej (na skierowaniach konieczne jest wpisanie numeru telefonu do Pacjenta).

Wszystkie procedury szpitalne finansowane są z funduszy NFZ.

W celu rejestracji prosimy o przekazywanie danych e-skierowania (numeru PESEL i 4-cyfrowego kodu) oraz numeru telefonu kontaktowego!

Skierowanie do szpitala (Klinika Okulistyki) można dostarczyć:

– telefonicznie pod numerem 12 63 08 128, 504 944 676 (w dni robocze w godzinach 08:00-09:00)
– osobiście (lub przez osobę trzecią) do sekretariatu Kliniki
– pocztą elektroniczną – dane e-skierowania (PESEL, nr telefonu, 4-cyfrowy kod) lub skan/wyraźne zdjęcie skierowania tradycyjnego przesłane jako załącznik na adres: okulistyka@5wszk.com.pl
– faxem na nr 12 63 08 128
– drogą pocztową na adres:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie
KLINIKA OKULISTYKI – SEKRETARIAT
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków

Po dostarczeniu do Kliniki skierowania Pacjent zostanie poinformowany o terminie badania kwalifikacyjnego.

Podczas badania kwalifikacyjnego Pacjent powinien mieć ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • oryginał skierowania do szpitala (nie dotyczy e-skierowań),
 • dokumentację z dotychczasowego leczenia okulistycznego,
 • wskazane jest także zabranie ze sobą dokumentacji z trwającego/przebytego leczenia z innych powodów.

Po badaniu kwalifikacyjnym Pacjent zostanie poinformowany o planowanym terminie leczenia szpitalnego.

W razie rezygnacji z leczenia z jakiejkolwiek przyczyny, prosimy o poinformowanie o tym sekretariatu Kliniki pod nr tel. 12 63 08 128, 504 944 676 lub na adres e-mail: okulistyka@5wszk.com.pl

Rejestracja do Przychodni Okulistycznej

 • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00, budynek nr 24 - Klinika Okulistyki, parter
 • telefonicznie: 12 63 08 123 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00)
 • drogą mailową: oko@5wszk.com.pl

Skierowania do Przychodni Okulistycznej na:

 • zabiegi laserowe (YAG-kapsulotomia tylna, YAG-irydotomia, SLT, fotokoagulacja siatkówki),
 • badania diagnostyczne (angiografia fluoresceinowa, pole widzenia),
 • drobne zabiegi chirurgiczne (usuwanie drobnych zmian skóry powiek – m.in. gradówek, brodawek, kępek żółtych),
 • zastrzyki dogałkowe w ramach programów lekowych leczenia AMD i DME (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem i cukrzycowy obrzęk plamki)

przyjmuje zarówno rejestracja Przychodni (12 63 08 123, e-mail: oko@5wszk.com.pl), jak i sekretariat Kliniki (12 63 08 128, 504 944 676; e-mail: okulistyka@5wszk.com.pl).