Oddział Psychiatryczny Dzienny

Lokalizacja

Budynek nr 8, piętro 1

Sekretariat

12 63 08 293

Napisz do nas

dziennapsychiatria@5wszk.com.pl

 

 

O nas

Oddział Psychiatryczny Dzienny przeznaczony jest dla pacjentów pełnoletnich z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi i adaptacyjnymi, a także jest formą rehabilitacji dla osób z psychozami, które zakończyły leczenie w Oddziale Psychiatrycznym całodobowym. Pacjenci objęci są opieką lekarską, pielęgniarską, psychologiczną oraz terapeuty zajęciowego i realizują program terapeutyczny złożony z psychoterapii indywidualnej, grupowej, terapii zajęciowej, relaksacji psychoedukacji, zajęć artreterapeutycznych, integracyjnych. W ramach zajęć integracyjnych organizowane są wycieczki kulturalno – rekreacyjne po terenie Krakowa dwa razy w miesiącu w zależności od warunków pogodowych. W sezonie letnim organizowane są spotkania przy grillu.

Świadczenia terapii dziennej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Maksymalny czas procedury terapeutycznej to 60 dni.

 

Kontakt i personel

Ordynator
lek. Karolina Grządziel
specjalista psychiatra
tel.: 12 63 08 214

Zastępca Ordynatora
lek. Arkadiusz Dziuk
specjalista psychiatra

Lekarz specjalista
lek. Magdalena Musak
specjalista psychiatra 

Psychologowie
mgr Anna Solarz
psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta superwizor – certyfikat SNP PTC

mgr Marta Żuk
psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta

mgr Magdalena Chodak
psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta

mgr Karolina Ziętek
psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

mgr Ewelina Wiśniewska
psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Terapeuci zajęciowi
mgr Natalia Jendraszek
mgr Karolina Markiewicz

Pielęgniarki
lic. Beata Drelichowska
mgr Bożena Ozga

Dyżurka pielegniarek
tel.: 12 63 08 199

Warsztaty ceramiczne

Psychoglina…?! Czyli, jak zarazić pasją, która terapeutyzuje…

W kwietniu 2018 roku zostały powołane do „życia” warsztaty ceramiczne dla Pacjentów 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. Początkowo była to jedynie próba poszerzenia oferty spędzania czasu popołudniami dla Pacjentów na oddziałach, kiedy nie ma już terapeutów zajęciowych czy psychologów.

– Sama nie wiedziałam, czy to wypali, czy się uda… Dzięki przychylności Komendanta otrzymałam pozwolenie prowadzenia pilotażowego projektu dla Pacjentów oddziałów psychiatrycznych, neurologicznego, Pacjentów ambulatoryjnych Polikliniki i generalnie wszystkich chętnych, bo wraz z Pacjentami pojawiali się również ich bliscy czy przyjaciele, a i zdarzają się pracownicy szpitala – mówi Małgorzata Porębska – pomysłodawczyni i realizatorka projektu, z wykształcenia artysta ceramik, z zamiłowania terapeuta zajęciowy, która na co dzień pełni funkcję Sekretarki Medycznej w Oddziale Psychiatrycznym Dziennym 5 WSzK.

Od samego początku istnienia, formułą warsztatu nie była stricte terapia zajęciowa, a raczej wypracowanie takiego modelu projektu pracy terapeutycznej, gdzie wszyscy czuliby się swobodnie, komfortowo, ale też z którego wynosiliby coś twórczego dla siebie.

– Szybko okazało się, że możemy tworzyć dla siebie grupę wsparcia w okresie przebywania na oddziale, potem podczas leczenia ambulatoryjnego, aż do czasu całkowitego powrotu do codziennego życia. Tak więc, kiedy dostaję informację, że ktoś już nie może tak często wpadać do nas na warsztat, bo rozpoczął pracę czy szkołę lub do niej powrócił po chorobie i rekonwalescencji, to odbieram to jako wielki sukces, w którym także warsztat miał swój mały udział.

W Oddziale Dziennym pracownia stanowi aktualnie bardzo ważny element nauki organizowania sobie tzw. wolnego czasu poprzez relaks, ćwiczenia manualne, ale też działania terapeutyczne i wspieranie się grupy. Zasada jest prosta – to co uda się zrobić można zabrać lub kupić w cenie materiału do pracy dla reszty grupy lub siebie w przyszłości. To niewątpliwy bonus dla Pacjentów Oddziału Dziennego.

– Jeszcze raz podkreślam, każdy może przyjść do nas i spędzić z nami czas, łamiąc stereotypy dotyczące osób leczących się z powodu chorób psychicznych, uczestniczyć w spotkaniu trochę towarzyskim, trochę terapeutycznym, ale na pewno twórczym. Sukcesem ostatniego czasu jest coraz większe zainteresowanie także lekarzy stażystów. Obserwowanie Pacjenta w nieco innym środowisku niż pobytu w oddziale jest zapewne ciekawym i cennym doświadczeniem na stracie ich pracy zawodowej.

Od 2023 roku wszyscy chętni do kontynuowania pasji ceramicznej poza Oddziałem Dziennym mogą korzystać z pracowni w ramach odpłatnych zajęć popołudniowych. Spotkania odbywają się w środy lub czwartki po uprzednim zapisie, którego można dokonać telefonicznie pod numerem 12 630 82 93.
 

Serdecznie zapraszamy!

plakat pracownia ceramiczna

 

Informacje dla pacjenta

Informacje dotyczące przyjęcia na Oddział

Kwalifikacja przyjęcia na oddział obejmuje rozmowę z ordynatorem lub jego zastępcą. Odbywa się bezpośrednio we wtorki i środy miedzy 13:30 a 14:30, ewentualnie telefonicznie pod numerem 12 63 08 214  

Przy kwalifikacji na oddział pacjent musi dysponować aktualnym skierowaniem na oddział psychiatryczny dzienny / forma elektroniczna lub papierowa/

Ponadto powinien przy sobie posiadać dokument tożsamości oraz bieżącą dokumentację medyczną.

Termin przyjęcia do Oddziału może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od stanu pacjenta, zwalnianych miejsc, okoliczności losowych wpływających na stopień zapełnienia Oddziału.

Oddział nie realizuje programu leczenia uzależnień, ani terapii zaburzeń osobowości. Plan leczenia takich zaburzeń realizują podmioty specjalizujące się w ukierunkowanym leczeniu zaburzeń psychicznych.

Do Oddziału nie będą przyjmowani pacjenci w stanach zagrożenia życia, z aktywnymi objawami psychotycznymi, wysokim ryzykiem samobójczym ( obecnymi nasilonymi myślami i tendencjami samobójczymi), pacjenci uzależnieni od substancji psychoaktywnych i leków p/lękowych i nasennych.