Jak uzyskać kopię dokumentacji medycznej

Kontakt

tel./fax: 12 63 08 035

 

 

Informacja w zakresie wydawania kopii dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Szpitalu

Udostępnianie kopii dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w oddziałach oraz leczonych w poradniach naszego Szpitala odbywa się na podstawie złożonego wniosku. Formularz wniosku dostępny jest w Kancelarii Archiwum Medycznego oraz w Rejestracji Polikliniki.

W zakresie wydawania kopii dokumentacji medycznej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Kopia dokumentacji medycznej wydawana jest w terminie do 14 dni, w przypadkach pilnych w możliwie najkrótszym uzgodnionym terminie. Szczegółowych informacji udziela Archiwum Medyczne – tel./fax: 12 63 08 035 w godz. 7:30 – 14:30.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest odpłatnie wg cennika ustalonego na podstawie obowiązujących przepisów.

UWAGA:

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób określony w poz. 1-6 niniejszego cennika,
  2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.