Barwy i symbole

LOGO

“Logo” 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką zostało wprowadzone rozkazem specjalnym Komendanta 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ Nr 5 z dnia 25 sierpnia 1999 r. Autorami logo są mjr Dariusz Kaczmarczyk i Piotr Klus. Na umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w logo szpitala zgodę wyraziła Komisja Historyczna Miasta Krakowa.

“Logo” 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

ODZNAKA PAMIĄTKOWA

Odznaka pamiątkowa 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką została wprowadzona Decyzją Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2002 r. Nr 4 poz. 37). Autorami odznaki są mjr Dariusz Kaczmarczyk oraz płk Robert Pałetko (pracownik instytucji centralnej MON). Odznaka pamiątkowa jest znakiem oficjalnie zalecanym do stosowania na materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz drukach.

Odznaka pamiątkowa 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

Odznaka pamiątkowa 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, jest symbolem przynależności środowiskowej, wyrazem uznania za nienaganną służbę i pracę, znakiem łączącym żołnierzy i pracowników oraz innych osób fizycznych i prawnych szczególnie zasłużonych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie. Odznakę nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska oraz innych osób fizycznych i prawnych. Jest ona wyrazem uznania dla ofiarnej służby i pracy oraz stanowi zewnętrzną formę określającą przynależność uhonorowanych do jednej wspólnoty wojskowej. Odznaka wykonana jest w kształcie krzyża czteroramiennego wzorowanego na krzyżu maltańskim o wymiarach 40×40 mm ze stylizowaną cyfrą „5” i szarfą z literami „WSzKzP KRAKÓW” pośrodku oraz centralnie umieszczonym srebrnym eskulapem. Ramiona krzyża odznaki o złotych krawędziach są wypełnione emalią w barwie wiśniowej. W górnym ramieniu krzyża umieszczono złote cyfry „1918” – data odzyskania przez Polskę niepodległości i jednocześnie początek historii Szpitala Wojskowego w Krakowie. Stylizowana cyfra „5” oraz szarfa z literami „WSzKzP KRAKÓW” o złotych krawędziach są wypełnione emalią w barwie niebieskiej. Cyfra „5” jest nierozerwalnie związana z historią szpitala, który od 1918 roku zawsze był „piątym”. Litery „WSzKzP KRAKÓW” są skrótem nazwy oraz siedziby szpitala. Srebrny eskulap symbolizuje wojskową służbę zdrowia. Odznaka jest trójwarstwowa wykonana w metalu o kolorach złotym i srebrnym powlekana emaliami utwardzonymi termicznie.

OZNAKA ROZPOZNAWCZA

Oznaka rozpoznawcza 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką została wprowadzona Decyzją Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie  wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2020 r. poz. 77).

Oznaka rozpoznawcza na mundur wyjściowy i polowy jest rozpoznawalnym znakiem żołnierzy pełniących służbę wojskową w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krakowie.

Oznaka rozpoznawcza 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką

Oznaka rozpoznawcza na mundur wyjściowy żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinika SPZOZ w Krakowie ma kształt tarczy na której umieszczone są cyfra „5”, eskulap i korona. Tarcza o barwie wiśniowej, historycznej barwie symbolizującej Służbę Zdrowia Wojska Polskiego. Srebrny eskulap symbolizuje wojskową służbę zdrowia. Cyfra „5” nierozerwalnie związana z historią szpitala, który od 1918 roku zawsze był „piątym”, o barwie niebieskiej, barwie związanej z Krakowem. Królewska korona o barwie złotej nawiązuje do Królewskiego Miasta Krakowa, siedziby szpitala. Krawędzie tarczy w kolorze złotym.

Oznaka rozpoznawcza na mundur wyjściowy żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinika SPZOZ

 

Oznaka rozpoznawcza na mundur polowy żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinika SPZOZ w Krakowie ma kształt tarczy w kolorze zielonym z symbolami jak na oznace na mundur wyjściowy w kolorach czarnym i srebrnym eskulapem. 

Autorem oznaki rozpoznawczej jest pracownik szpitala ppłk rez. Dariusz Kaczmarczyk, który przez ponad 23 lata pełnił zawodową służbę wojskową w szpitalu.