Cennik Usług Komercyjnych

Misją i głównym zadaniem 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w  Krakowie jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej na wysokim poziomie jakości przy zastosowaniu skutecznych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Cel ten realizujemy w oparciu o finansowanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Cennik Usług Komercyjnych
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

(dotyczy świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieubezpieczonym
oraz innym osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)