Informacje dla kandydata do służby czynnej dobrowolnej i zawodowej skierowanego przez RWKL

 1. Kandydat zgłaszający się do 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie powinien zabrać ze sobą kartę obiegową, którą otrzymał z Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej wraz ze skierowaniami na badania diagnostyczne.
 2. Przyszły żołnierz aby wykonać badania laboratoryjne powinien stawić się do 5WSZK na czczo.
 3. Kandydat powinien zgłosić się do budynku numer 1 (Poliklinika). Na parterze znajduję się rejestracja, w której należy pobrać z infokiosku bloczek "E" oraz udać się do stanowiska numer 5, gdzie rejestrowane są karty obiegowe.
 4. Każda zgłaszająca się osoba podczas rejestracji otrzymuje spis wszystkich gabinetów orzeczniczych, na którym widnieją informację dotyczące ich umiejscowienia oraz godzin przyjęć. Na otrzymanym spisie należy zapisywać wyznaczone przez rejestrację terminy aby móc sprawnie wykonać zlecone badania oraz konsultacje.
 5. Po zarejestrowaniu karty obiegowej oraz wystawieniu w systemie zlecenia na konsultację psychiatryczną należy ją umówić w gabinecie 210 od godziny 09:00 do wyczerpania wolnych miejsc.
 6. Na konsultację w zakresie chorób wewnętrznych należy posiadać przede wszystkim wyniki badań laboratoryjnych, badań RTG klatki piersiowej oraz badania EKG.
 7. Na konsultację ortopedyczną kandydat powinien posiadać opisy badań RTG.
 8. Kandydat, który ma zlecone od jednego do trzech badań RTG powinien je wykonać w dniu, w którym stawił się do 5WSZK, jeżeli jednak liczba zleconych badań RTG przekracza trzy,  to są one wykonywane zazwyczaj w dwa dni.
 9. Do Punktu Pobrań, Gabinetu EKG oraz Pracowni RTG nie trzeba się rejestrować, wystarczy posiadać zlecenie w systemie, które wprowadzane jest podczas rejestracji karty obiegowej oraz skierowanie w wersji papierowej w przypadku badań RTG i badań laboratoryjnych. Te badania należy wykonać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi na Wykazie gabinetów orzeczniczych.
 10. Wyniki z badań laboratoryjnych kandydat powinien odebrać w rejestracji następnego dnia roboczego. Odbiór wyników odbywa się na stanowisku nr 5, bez pobierania bloczka (wystarczy podejść do okienka i zgłosić chęć odbioru swoich wyników).
 11. Wyniki badań RTG należy odebrać w Rejestracji, która znajduję się w budynku numer 12 (Poliklinika).

 

Rejestracja i informacja

12 63 08 322