Zajęcia psychoedukacyjne

Zapraszamy na zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin i bliskich pacjentów z rozpoznaniem

  • psychozy,
  • schizofrenii
  • lub choroby afektywnej dwubiegunowej.

Zajęcia prowadzą asystentki zdrowienia, osoby pracujące na co dzień w CZP. Ich praca opiera się w dużym stopniu na przepracowaniu własnych doświadczeń związanych z chorobą psychiczną podczas terapii własnej i odbytego kursu. Wykorzystując w ten sposób zgromadzone umiejętności w codziennej pracy, wspierają osoby dotknięte kryzysem zdrowia psychicznego w ich staraniach o zdrowie.

Bliscy osób będących w trakcie zaostrzenia chorobowego lub na nie narażonych mogą doświadczać trudności w poznaniu i zrozumieniu symptomów danej choroby. Podczas zajęć asystentki zdrowienia przybliżą wiedzę na temat objawów, opowiedzą o własnym doświadczeniu kryzysów zdrowia psychicznego, udzielą wsparcia.

Zajęcia otworzą się w momencie zebrania grupy. Planowana częstotliwość spotkań: co dwa tygodnie.

Zachęcamy serdecznie do udziału!

Prosimy o kontakt pod numer 12 6304 811, udzielimy dodatkowych informacji i ustalimy dogodny dla Państwa termin.