Usługi

Nr referencyjny Nazwa Termin składania ofert Termin otwarcia ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia Tryb postępowania
73A/ZP/KONT/2024

zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Usługi Konkursy inne
86/ZP/KONT/2024

zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi oraz Poradni Otolaryngologicznej

Usługi Konkursy inne
87/ZP/KONT/2024

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji w Gabinecie Orzeczniczym Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Usługi Konkursy inne
163/Zp-podporgowe/2024

PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Usługi Zamówienia do 130 000 zł Zapytanie Ofertowe
85/ZP/KONT/2024

zlecenie udzielania świadczeń na potrzeby Klinicznego Oddziału Okulistycznego

Usługi Konkursy inne
83/ZP/KONT/2024

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia potrzeb Poradni Dermatologicznej i Gabinetu Orzeczniczego Dermatologicznego

Usługi Konkursy inne
162/Zp-podprogowe/2024

Wykonanie kontroli przewodów kominowych/wentylacja grawitacyjna i mechaniczna / w budynkach szpitalnych nr:1,2,4,7,8,9,12,13,15,17,19,20,23,24,26,27,29,30,32,36,38,42,45,52,66,78,84,87 i 88 oraz dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Usługi Zamówienia do 130 000 zł Zapytanie Ofertowe
161/Zp-podprogowe/2024

Przeglądy i konserwacja agregatu prądotwórczego GV 700 A60 z silnikiem VOLVO PEENTA TWD 1643 GE

Usługi Zamówienia do 130 000 zł Zapytanie Ofertowe
158/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SPZOZ/2024

Świadczenie usług w zakresie transportowania odpadów zakaźnych, odpadów medycznych, szczątków ludzkich, leków, sprzętu i materiałów na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

Usługi Zamówienia do 130 000 zł Zapytanie Ofertowe
73/ZP/KONT/2024

zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Usługi Konkursy inne