Obowiązek informacyjny – Prawo atomowe

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.