Dostawy

Nr referencyjny Nazwa Termin składania ofert Termin otwarcia ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia Tryb postępowania
53/ZP/2024

Dostawy form i zespoleń neurochirurgicznych

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
51/ZP/2024

Dostawy materiałów do ablacji

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,
50/ZP/2024

Dostawy radiofarmaceutyków i materiałów na potrzeby ZMN

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
164/Zp-podporogowe/2024

dostawa 30 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych wraz z możliwością wydruku 1000 kopii miesięcznie

Dostawy Zamówienia do 130 000 zł Zapytanie Ofertowe
138A/Zp-podporogwe/2024

DOSTAWY ODZIEŻY OCHRONNEJ

Dostawy Zamówienia do 130 000 zł Zapytanie Ofertowe
48/ZP/2024

Dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
160/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SPZOZ/2024

Dostawy drenów do artroskopii

Dostawy Zamówienia do 130 000 zł Zapytanie Ofertowe
159/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SPZOZ/2024

DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO KAPNOGRAFU

Dostawy Zamówienia do 130 000 zł Zapytanie Ofertowe
47/ZP/2024

dostawa monitorów funkcji życiowych z wyposażeniem

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,
154/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SPZOZ/2024

DOSTAWY PŁYNÓW INFUZYJNYCH

Dostawy Zamówienia do 130 000 zł Zapytanie Ofertowe