Zamówienia powyżej 130 000 zł

Nr referencyjny Nazwa Termin składania ofert Termin otwarcia ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia Tryb postępowania
53/ZP/2024

Dostawy form i zespoleń neurochirurgicznych

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
51/ZP/2024

Dostawy materiałów do ablacji

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,
50/ZP/2024

Dostawy radiofarmaceutyków i materiałów na potrzeby ZMN

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
48/ZP/2024

Dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
47/ZP/2024

dostawa monitorów funkcji życiowych z wyposażeniem

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,
46/ZP/2024

dostawa aparatu do angiografii z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,
43/ZP/2024

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł tryb podstawowy bez negocjacji
45/ZP/2024

Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą dwóch kompatybilnych analizatorów

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,
44/ZP/2024

Dostawa procesora tkankowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,
39/ZP/2024

Dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą dwóch kompatybilnych analizatorów

Dostawy Zamówienia powyżej 130 000 zł przetarg nieograniczony,